سمپوزیوم تخصصی مهاجرت با سخنرانی رئیس جمهور به پایان رسید

سمپوزیوم تخصصی مهاجرت شام دوشنبه 8 دلو سال روان با سخنرانی جلالتمعاب محمداشرف غنی مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به پایان رسید.

این سمپوزیوم با ابتکار معینیت امور پناهندگان وزارت امور مهاجرین طی دو روز 7 و 8 دلو در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد که متخصصين امور مهاجرت از دانشگاه های کشور و متخصصین کشور های ایران، پاکستان، ترکیه، تاجیکستان و زیمبیا نظرات شان را پیرامون مدیریت مهاجرت ارائه و پیشنهادات شان را به حکومت افغانستان پیشکش کردند.

در مهمترین بخش بیانات جلالتمعاب رئیس جمهور کشور آمده است که ما این حقیقت را به خوبی درک میکنیم که ثبات دایمی افغانستان رابطه مستقیم با مهاجرین و بیجاشدگان ما دارد. رنج آواره گی، رنج مشترک مردمان این سرزمین است، ثبات و رفاه افغانستان ارتباط مستقیم با راه حل پایدار مشکلات مهاجران و بیجاشدگان داخلی دارد.

وی بیان کرد که هم از دیدگاه عاطفی و احساسی و هم از دیدگاه ملی، مهاجرت بیرونی و داخلی یکی از عمده ترین مسایل مردم افغانستان است. این وظیفه ماست که زمینه فراگیری زبان های ملی کشور را برای مهاجرین فراهم سازیم. هر کس که به مهاجرین با دید سبک می نگرد به عزت افغانستان کوتا نظری کرده است. مهاجرین ما افتخار و قدرت ماست.

به گفته رئیس جمهور غنی کشور هر چه آغوش ما برای مهاجرین بازتر شود، به همان اندازه راه حل ها آسانتر می گردد.

وی افزود که بانک زمین ایجاد شده و این بهترین خبر برای مهاجرین می باشد. کلید رفاه افغانستان را ما در کمک خارجی نمی بینیم، بلکه آن را در استفادۀ اعظمی از سرمایه فزیکی و بشری افغان ها می بینیم.
هر افغان درجه اول است و همۀ ولایات این کشور باید به گونۀ عادلانه دیده شود. این کشور یک کشور واحد است و پالیسی های واحد می خواهد.

همچنان روز یکشنبه 7 دلو سال روان در برنامه افتتاحیه سمپوزیوم مذکور سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان بیان نمود که این وزارت با همکاری نهادهای بین‌المللی برنامه های کوچک اشتغال زایی را برای برگشت کنندگان در شهرک های مهاجرین تطبیق می نماید و اکنون با همکاری بانک جهانی روی یک برنامه بزرگ اشتغالزایی کار می نماید که 200 میلیون دالر برای آن در نظر گرفته شده است.

ایشان یادآور شد که حکومت افغانستان رسیدگی به مسئله مهاجرت و بیجاشدگی داخلی را در اولویت کاری خویش قرار داده و در برنامه میثاق شهروندی 80 میلیون دالر را برای اشتغال زایی برگشت کنندگان اختصاص داده است.

عالمی بلخی، تشکیل کمیسیون عالی امور مهاجرت، تشکیل کمیته فرعی شورای وزیران در امور مهاجرین، کمیته اجرایی عودت کنندگان و بیجاشدگان (دیریک)، کمیته راهبردی منطقه ای با اشتراک کشورهای ایران، پاکستان و اداره کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان(UNHCR) ، تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجرین، تصویب فرمان 305 مقام ریاست جمهوری و دست یافتن به یک مدیریت مشترک با کشورهای میزبان را مهمترین اقدامات حکومت افغانستان برای مدیریت موثر مهاجرین عنوان کرد.

نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان در افتتاحیه سمپوزیوم به هماهنگی بیشتر افغانستان و همکاران بین المللی اش به مدیریت مهاجرت تاکید کرده ادامه همکاری هایش را با وزارت امور مهاجرین اعلام نمود.

در همین حال پیری مایدون سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان ضمن اعلام تعهدات اش با افغانستان خبر داد که کشور های اتحادیه اروپا 400 میلیون یورو را برای مدیریت برگشت کنندگان افغان در نظر گرفته است.
وی افزایش برگشت افغانها از کشورهای میزبان و افزایش مهاجرت های غیر قانونی از کشور را در سال جاری وابسته به ایجاد صلح دانست.