معین امور پناهندگان وزارت امور مهاجرین با رییس دفتر کمک های بشری اتحادیه اروپا دیدار نمود

دکتر عالمه معین امور پناهندگان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان با خانم اسمی دی جونگ رییس دفتر (ECHO) یا کمک های بشری اتحادیه اروپا در دفتر کاری اش دیدار نموده و در رابطه به مشکلات مرزی مهاجرین افغان صحبت نمود.

خانم دی جونگ نتیجه یک تحقیق و نیز گزارش سفر اش را به ولایت هرات و نیمروز از وضعیت مهاجرین و عودت کنندگان  با معین امور پناهندگان در میان گذاشته و مشکلات مهاجرین را در رفت و آمد در مرزها بر شمرد.