ریاست بی جاشدگان داخلی (اضطراری)

      

اجراآت ریاست رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان داخلی از تاریخ ۸ الی ۱۴ قوس

 • سروی محلات بی جاشده گان داخلی در نواحی شهر کابل  باهماهنگی موسسات انافی و WHH.
 • اعزام مدیر عمومی حوادث غیر طبیعی غرض بررسی وضعیت بیجاشده گان به ولایت ننگرهار.
 • معرفی ۲۵ خانواده بیجاشده در ولایت ننگرها به دفترUNHCR.
 • معرفی ۱۸ تن از کارمندان بیجاشده ریاست زراعت ولایت کندز به ریاست امور مهاجرین آن ولایت غرض دریافت مساعدت.
 • معرفی ۵۰ فامیل بیجاشده در ولایت کاپیسا به UNHCR.
 • اخذ گزارش توزیع مواد خوراکی از طرف WFP و UNHCR برای ۳۳۰ فامیل در ولایت بدخشان.
 • اخذ گزارش توزیع مواد خوراکی از طرف موسسات CWS و WFP برای ۲۱۴ خانواده در ولایت کندز.
 • اخذ گزارش مساعدت برای ۱۸۷۱ فامیل در ولایت کندز از طرف UNHCR وموسسه DRC.

 

 • 72 فامیل بی جاشده گان ولایات کندز و ننگرهار به کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان از طریق ریاست رسیده گی به وضعیت بی جاشده گان معرفی شد.
 • طبق معلومات واصله از آنریاست از اثر جنگ های اخیر ولایت کندز 1157 فامیل از بی جاشده گان ولایت کندز به این اداره عارض گردیده اند .
 • سروی بی جاشده های ولایت کندز به کابل ، از طرف تیمهای مشترک وزارت امور مهاجرین ، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین جریان دارد .

بیش از ۱۵۵۰۰خانواده از محلات شان بی جاشده اند .

تاریخ نشر: May 06, 2015 رده : عمومی

     نا امنی در ۲۴ ولایت کشور ، ۱۵۵۵۷ خانواده را از نیمه ماه حمل الی ۱۳ ثور سالروان از محلات شان بی جا نموده است .

     به اساس معلومات ریاست رسیده گی به وضعیت بی جاشده گان داخلی افزایش نا امنی و برخورد ها میان نیرو های دولتی و مخالفین مسلح دولت از نیمه ماه حمل و بخصوص از آغاز ماه ثور ۱۳۹۴ به بعد در ۲۴ ولایت و به ویژه در ولایات کندز ، بادغیس ، بدخشان ، تخار ، بغلان ، سرپل و کاپیسا ، باعث بی جاشدن هزاران خانواده از محلات اصلی شان شده اند .

     با درنظر داشت گزارش مذکور بیشترین بی جاشده ها ، ۱۰۵۱۰ خانواده از ولایت کندز بوده و احتمال افزایش رقم آن با در نظر داشت برخورد های موجود است .

ریاستهای و آمریت های امور مهاجرین در ولایات که خانواده ها بی جاشده اند ، به کمک نهاد های همکار، سروی را غرض توزیع مساعدت آغاز نموده اند که با تکمیل آن برای مستحقین کمک صورت خواهد گرفت .

۳۴۹۱۸خانواده از وزیرستان شمالی بی جاشده اند .

تاریخ نشر: Apr 26, 2015 رده : عمومی

به اساس معلومات جدید UNHCR که به تاریخ ۱۹حمل ۱۳۹۴ مطابق ۸ اپریل ۲۰۱۵ به نشر رسیده ، ۳۴۹۱۸خانواده که شامل ۲۴۱۶۴۱نفر می باشند از وزیرستان شمالی به ولایات خوست و پکتیکا بی جاشده اند .

به تعقیب عملیات نظامی پاکستان در وزیر ستان شمالی هزاران خانواده محلات خویش را ترک گفته و به ولایات خوست و پکتیکا بی جاشده اند ، تعداد زیادی از این خانواده ها با مقدار کمی اثاثیه خود در اجتماعات میزبان یا در کمپ گلان ولسوالی گربز ولایت خوست مسکن گزین شده اند .

از آغاز این وضعیت UNHCR و موسسات همکار آن در ساحه حضور داشته ارزیابی ها ر ا انجام داده و تلاشها بمنظور رسیده گی به نیازمندی های بی جاشده ها را هماهنگ نموده اند . اولویت های عاجل بی جاشده ها را مواد غذائی ، آّب آشامیدنی ، سرپناه ، مراقبت های صحی  و ماین پاکی تشکیل می دهد .

به اساس بررسی دوباره بی جاشده ها از طرف UNHCR از مجموع بی جاشده های یاد شده ۱۷۴۳۲۲نفر آنها در ولایت خوست و  ۶۷۳۱۹نفر ایشان در ولایت پکتیکا جابجا شده اند .

از آغاز بی جاشده گی مردم وزیر ستان به خوست وپکتیکا مؤسسات همکار بین المللی مساعدت های را دربخش مواد خوراکی ،لوژستیکی ، معارف،صحت ، آب اشامیدنی و کاهش خطرات ماین انجام داده و UNHCR در این مورد گزارش مفصلی را تهیه نموده است .

 

آمار مساعدتهای انجام شده برای بی جاشده گان ناشی از برف کوچها در ولایت پنجشیر

تاریخ نشر: Apr 12, 2015 رده : عمومی

به اساس معلومات عبدالمجید نوروزی آمر امور مهاجرین ولایت پنجشیر به خبر نگار ریاست اطلاعات وارتباط عامه این وزارت به اثر ریزش برف و وقوع برف کوچها به تاریخ ۱۳۹۳/۶/۱۲ در چهار ولسوالی این ولایت حدود 580 فامیل از منازل شان بی جا و دها تن دیگر آسیب پذیر شدند .Capture44.JPG

وی آخرین آمار مساعدت ها را برای بی جاشده ها چنین گزارش داده ا :

 • بنیاد خیریه پنا ، به همکاری عبدالحمید سهرابی ، 120 بوری آرد ، 120 بوری برنج ، 120 قطعی روغن ، 120 کیلو چای سبز  ، 120 تخته کمپل ایرانی را برای 120 خانواده آسیب دیده و بی جاشده در ولسوالی حصه اول و قریه تل ولسوالی پریان کمک نمود .
 • موسسه خیریه  اطفال جنگ زده به همکاری افغانهای مهاجر مقیم امریکا 220 بوری آرد ، 220 بوری برنج ، 220 کیلو چای ، 220 قطعی روغن ، 880 کیلو بوره را برا ی220 خانواده مستحق و بی جاشده های ولسوالی های دره و پریان مقیم کمپ دشتک مساعدت نمود .
 • Capture1010.JPG
 • شرکت نولیمون 200 بوری آرد ، 200 بوری برنج ، 200 قطی روغن ، 200 کیلو چای ، 800 کیلو بوره ، 200 تخته کمپل را برای 100 فامیل در مربوطات ولسوالی حصه اول توزیع و یکمقدار آن به دیپوی ولایت تخلیه شد .
 • ریاست آژانس انسجام وهمکاری صدارت عظمی کشور ترکیه 80 بوری آرد 160 بوری برنج 800 باب خیمه ، 160 قطعی روغن ، 800 کیلو بوره و 80 کیلو چای را برای 80 فامیل بی جاشده و مستحق در مربوطات ولسوالی حصه اول مساعدت نمود .
 • موسسه سوز و انترنشنل 25 تن مواد غذای شامل آرد ، برنج ، روغن و لوبیا و همچنان 150 تخته کمپل را برای 78 فامیل بی جاشده و مستحق در مربوطات ولسوالی حصه اول ، ولسوالی پریان ، خاواک توزیع و یکمقدار آن در دیپوی ولسوالی پریان ذخیره شد.
 • مژگان مصطفوی سرپرست وزارت امور زنان مساعدت نیرو های ایساف مربوط کشور ترکیه را که شامل 210 تخته کمپل ، 210 بسته مواد غذائی و 210 جوره بوت بود ،  برای 210 فامیل از مربوطات قریه سفید چهر ، ولسوالی حصه اول ، پریان ، آستانه و مرکز آن ولایت توزیع نمود .Capture777777.JPG
 • حاجی عبدالرحمن تاجر ملی ، 75000 هزار افغانی را برای 30 فامیل در ولسوالی پریان مساعدت کرده .
 • جمعیت اصلاح افغانستان ، 160 بسته مواد غذائی شامل آرد ، برنج ، لوبیا ، نخود ، چای ، بوره و کیک را برای مصدومین مساعدت نموده .
 • UNHCR برای 148 فامیل ذغال ، سطل ، البسه طفلانه ، پطو والبسه زنانه ، سیت آشپزخانه و لوازم بهداشتی را کمک نموده.
 • یک نفر افغان بنام ضیا الله و یک تاجر امریکای ، 330 بور ی آرد ، 330 بوری برنج ، 330 قطعی روغن ، 330 بسته مواد غذائی را برای خانواده های بی جاشده و آسیب دیده در مرکز ولایت ، وولسوالی های حصه اول و آبشار کمک نموده .
 • جمعیت حلال احمر افغانی 136 باب خیمه ، 541 تخته کمپل ، 91 سیت آشپز خانه 136 تخته ترپال ، 91 عدد بوشکه آب را برا ی 136 فامیل بی جاشده از ولسوالی پریان در کمپ دشتک مساعدت نمود .
 • آمریت امور مهاجرین وعودت کننده گان ولایت پنجشیر 262 بسته مواد غذائی 262 تخته ترپال ، 262 تخته کمپل ، 262 قطعی روغن ، 262 دسته بیل ، 262 دسته کلنگ ، 262 بوری ذغال رابرای 262 فامیل بی جاشده در مر بوط ولسوالی پریان توزیع نموده .

عبدالمجید علاوه نمود که مبلغ 520000 افغانی برای 111 خانواده بی جاشده از طرف کمیته خیریه افغانان مقیم انگلستان ، مبلغ 100000 هزار افغانی از طرف حاجی نذیر برای 25 فامیل بی جاشده در ولسوالی پریان مساعدت شده است .

بیش از 41400 خانواده  درسال 1393 ازمحلات شان بی جاشده اند.

به اساس معلومات آمریت ثبت بی جاشده گان ریاست رسیده گی به وضعیت بی جاشده گان داخلی (اضطراری) ،بیش از 41400 خانواده که شامل 848664 نفرمی شوند ،درجریان سال 1393 ازمحلات شان بی جاشده اند.

به گفته منبع بی جاشده های یادشده از34 ولایت کشوربوده اند،که بیشترآنها 10780 خانواده ازولایت هرات وکمترین آنها 93 فامیل ازولایت دایکندی بوده است .

دانلود سندجدول سروی بی جاشده گان داخلی (52) محل نواحی شهر کابل

دانلود سندجدول بی جاشده گان 1394 که از محلات اصلی شان بی جا و در مرکز شهرها و سایر ولایات کشور مسکن گزین شده اند .

دانلود جدول بی جاشده گان داخلی 1394

دانلود جدول هفته وار بی جاشده گان داخلی از تاریخ 13 الی 19 جوزا سال 1394

دانلود گزارش یومیه بی جاشده گان ثبت بی جاشده گان  داخلی 1394/3/31

دانلود جدول هفته وار بی جاشده گان داخلی  1394/4/7

دانلود سند گزارش یومیه ثبت بی جاشده گان داخلی 1394/6/17