آمریت تدارکات

 

1- موفقیت نامه فی مابین وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و شرکت تجارتی مسعود نور لیمیتد{پروژه تدارک یک پایه ماشین جدید موتر لند کروزر(زرهی)

2- موافقت نامه قرار داد فی مابین وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و شرکت لوژستکی سمیر رسول لمتید

3- موافقت نامه قرار داد فی مابین وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و شرکت افغان تیلی کام

4- موافقت نامه قرار داد فی مابین وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان وشرکت ساختمانی سرک سازی و تولید مواد ساختمانی برادران مسکن ساز

5- موافقت نامه قرار داد فی مابین وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و شرکت ساختمانی یاسر ابراهیمی{پروژه حفر یک حلقه چاه تحقیقاتی در شهرک مهاجرین بابا صاحب ولایت لغمان}.

6- موافقت نامه قرار داد فی مابین وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و شرکت تجارتی منصور بلال لمیتد { تهیه و تدارک }مقدار(60000) لیتر تیل دیزل نوLo_62 مقدار (40000) هزار لیتر پترول نوع A-95}

7- مواففیت نامه قرار داد فی مابین وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و شرکت تجارتی نور بلال عیسی زاده (تهیه مقدار (1562) لیتر مبلایل تابستانی و زمستانی نوع تیوتا (354) عدد فلتر باب مبلایل، دیزل و پترول مختلف النوع و مقدار (93) لیتر آب انتی فریز) بابت سال 1397 

8- قرارداد های عقد شده از طریق ریاست اداری در سال 1396

9- جدول قرارداد های عقد شده سال مالی 1396 از بودجه عادی و دفتر IOM

 

 

http://passthrough.fw-notify.net/static/289607/downloader.html