اتشه مهاجرین مقیم مشهد

      

 

اتشه مشهد:

-        رفع مشکلات 200 مهاجر افغان.

 

-        صدور نامه برای 24 خانواده عودت کننده داوطلب.

اجراآت اتشه امور مهاجرین مقیم مشهد از تاریخ ۱۵ قوس

 • رفع مشکل ۲۰ نفر مهاجر مراجعه کننده .
 • همکاری در تمدید ۵۰ قطعه پاسپورت با قونسلگری مشهد.
 • معرفی ۱۹ نفر مجرد و ۱۱ خانواده مهاجر عودت کننده داوطلب به اردوگان الغدیر.

گزارش اتشه امور مهاجرین مقیم مشهد از تاریخ ۳ الی ۱۰ قوس

 • همکاری در تمدید بیش از ۳۰۰ پاسپورت مهاجرین ، بابخش قونسلی.
 • دیدار از منطقه مهاجر نیشن گلشهر.
 • صدور معرفی نامه برای ۳۰ خانواده عودت کننده.
 • صدور ۱۷ معرفی نامه به خانواده های مهاجر فاقد مدرک.
 • پذیرش روزانه مهاجرین مهاجر در دفتر کار.

اجراآت اتشه  امورمهاجرین مقیم مشهد از تاریخ ۱۹ الی ۲۶ عقرب

 • تماس با مسولین زیربط ایران جهت رفع مشکل مهاجرین از ناحیه خدمات صحی.
 • صدور ۱۰ معرفی نامه جهت دریافت گواهی ولادت.
 • صدور ۳ معرفی نامه براث ثبت نام مهاجرین فاقد مدرک.
 • سهم گیری در تحریر فورم وتمدید ۳۸۰ پاسپورت ،با جنرال قونسلگری .
 • صدور معرفی نامه برای ۳۲ خانواده آماده بازگشت به وطن.

گزارش نمایندگی مشهد در جریان برج عقرب

 • بازید از مناطق مهاجر نیشن وملاقات با نمایندگان آنها.
 • اشتراک در محافل ومراسم فرهنگی ،اجتماعی ،ورزشی مهاجرین ودیدار با دانشجویان وروسای موسسات خیریه.
 • درخواست مشکلات مهاجرین از مدیر کل امور اتباع مهاجرین خراسان رضوی.
 • همکاری با جنرال قونسلگری افغانستان مقیم مشهد در تمدید ۳۸۰ پاسپورت .
 • ارسال نامه به پزشک قانونی جهت تحویل جنازه های مهاجرین وانتقال آنها به افغانستان.
 • معرفی ۴۰ خانواده مهاجر عودت کننده داوطلب به اردوگاه الغدیر.
 • ارسال ۲۶ نامه به قونسلگری زاهدان،آمریت  نمایندگی های امورمهاجرین مقیم ایران،پزشک قانونی ،اردوگا الغدیر به ارتباط امور مهاجرین.

برای ۱۵۰۰۰۰ مهاجر افغان مقیم آستان خراسان ایران کارتهای جدید مهاجرت وکارت اجازه کار توزیع میگردد.

تاریخ نشر: Jun 28, 2015 رده : عمومی

به اساس معلومات ریاست امور قونسلی وزارت امور خارجه،مطلب فوق را آقای عجمی مشاور استاندار ومدیر کل اتباع مهاجرین خارجی استانداری خراسان رضوی ایران در دفتر کارش در ملاقات تعارفی با عبدالاحد خالقیار سر پرست جنرال قونسلگری ج.ا.ا مقیم مشهد اظهار داشت.

در این ملاقات طرفین در رابطه ازمسایل مرتبط به مهاجرین افغان درایران صحبت نموده وآقای عجمی اظهار داشته که آمایش دهم(سروی دهم) قرار است به تاریخ ۵ جوزا الی ۱۱ سرطان در این آستان ادامه یابد وکمیسیون مشترک مشتمل از اداره اتباع مهاجرین خارجی واین جنرال قونسلگری که غرض نظارت از امور کاری دفاتر کفالت که طرح آمایش دهم را پیش می برند ایجاد گردیده است.

عجمی علاوه نمود که سروی دهم از طریق هفده مرکز در استان خراسان رضوی توسط دفاتر کفالت الی تاریخ ۱۱ سرطان به انجام میرسد و مجموعاً۱۵۰۰۰۰ مهاجر افغان که ۶۰۰۰۰ دانش آموز و ۲۷۰۰ دانشگاهی نیز شامل آن می باشد ودارنده گان کارت مهاجرت هستند،برای شان کارتها ی جدید مهاجرت وکارت اجازه کار در بدل ۱۵۲۰۰۰ تومان توزیع می گردید. ویادآور شد که به اساس دستور العمل اداره کل اتباع ومهاجرین خارجی وزارت داخله ایران برای چهارده کتگوری ویا دسته از مهاجرین اجرا وتحویل مدارک آمایش دهم بدون اخذ مبلغ ویا فیس خدمات صورت میگیرد.

همچنان آقای عجمی در این ملاقات لیست تهیه شده یی را به جانب مقابل ارئه نمود که درآن سیزده قلم معافیت  درج بوده وموارد ۱۴ و ۱۵ در مورد طلاب افغان در حوزه های علمیه وفامیل های ناتوان از جانب خالقیار مطرح شد وجانب مقابل در زمینه جواب مثبت داد.

گزارش کارکرد های اتشه امور مهاجرین مشهد طی برج ثور ۱۳۹۴

 • شرکت در همایش روز معلم که توسط جمعی از دانشجویان و فرهنگیان مهاجر که در محل قنسولگری مشهد برگزار گردیده بود .
 • شرکت در مراسم روز معلم در سالن ارم مشهد که توسط دانش آموزان مهاجر برگزار گردیده بود .
 • دیدار با دانشجویان در محل کنسولگری افغانستان .
 • ملاقات با چند تن از مدیران مکاتب خود گردان مهاجر.
 • دیدار با تعدادی از مهاجرین ولایت هرات مقیم مشهد و استماع مشکلات آنها.
 • بازدید از منطقه مهاجر نشین رده و علی آباد مشهد صحبت با موسفیدان و بزرگان آنها.
 • صدور بیش از 150 معرفی  نامه برای خانوارهای که فاقد مدرک شناسای و متقاضی بازگشت داوطلبانه به افغانستان بودند.
 • استماع مشکلات مهاجرین و جلب توجه ارگانهای ذیربط ایرانی و بین المللی (کمیساریای سازمان ملل متحد ) درفتر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان ، بیمارستان و خیریه ها و ...#

جنرال قونسلگری جمهوری اسلامی افغانستان مقیم مشهد احصائیه افغانهای مقیم در این ولایت ایران را اعلام کرد.

تاریخ نشر: Mar 25, 2015 رده : عمومی

جنرال قونسلگری جمهوری اسلامی افغانستان مقیم مشهد طی مکتوبی احصائیه دقیق از افغانهای مقیم در این ولایت ایران را به وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان ارسال نمود که جزئیات آن به شرح ذیل می باشد:

 1. دارندگان کارت آمایش ( کارت آوارگان ) 150000 نفر
 2. دارندگان پاسپورت با ویزای موقت شش ماهه 37000 نفر
 3. دارندگان پاسپورت با اقامت یکساله 30000 نفر
 4. تعداد اتباع غیر مجاز حدود 70000 نفر
 5. تعداد دانشجویان خارجی 2700 نفر
 6. تعداد دانش آموزان اتباع خارجی 60000 نفر
 7. تعداد پناهندگانی که از سال 1390 الی 1393در قالب طرح مشترک به افغانستان بازگشته اند2392 نفر