آمریت نماینده گی های مقیم ایران

 

گزارش آمریت امورمهاجرین مقیم ایران درجریان برج عقرب

 • ارسال مشکلات وپیشنهادات مهاجرین به دفتر سفیر افغانستان در تهران.
 • ارسال گزارش بیمه مهاجرین به وزارت امور مهاجرین.
 • گزارش ملاقات با زندانیان افغان در زندان های ایران.

گزارش آمریت امور مهاجرین مقیم ایران از تاریخ ۲۷  عقرب الی ۳ قوس

 • صدور۱۱۵ معرفی نامه ومکتوب به مراجع مختلف دولتی ایران جهت رفع مشکلات مهاجرین در عرصه های گوناگون.
 • همکاری با جنرال قونسلگری افغانستان مقیم مشهد در تحریر وتهیه فورم های تمدید پاسپورت مهاجرین.
 • دیدار از منطقه مهاجر نیشین تاجر آباد واستماع مشکلات آنها.
 • صدرو معرفی نامه برای خانواده های متقاضی بازگشت به افغانستان.
 • پذیرش مهاجرین به طور روزمره جهت استماع مشکلات آنها .

  فعالیت نمایندگی های امور مهاجرین ایران درجریان ماه میزان

 •  صدور 146 معرفی نامه مهاجرین به مراجع مختلف در کشور ایران.
 • صدور 402 نامه گواهی غرض ثبت نام وتخفیف در مصارف مدرسه برای خانواده های بی بضاعت مهاجرین.
 • ارسال 73 قطعه مکتوب درارتباط به موضوعات مختلف مرتبط مهاجرین به مراجع زیربط.
 • معرفی 1920 نفر افراد خود معرف وفاقد مدرک به اردوگاه های جمهوری اسلامی ایران و اجرای موضوعات متفرقه دیگر.

    

  دانش اموزان افغان مهاجر درمشهد که یکی از والدین شان مدرک اقامتی معتبر ایران را داشتند ثبت نام شدند

پروسه ثبت نام دانش آموزان افغان مقیم مشهد که یکی از والدین شان مدارک اقامتی معتبر ایران را داشتند از اول ماه جاری آغاز شد.

احمد آصف درزابی آمر نمایندگی های مهاجرین مقیم ایران،به نقل ازاتشه نماینده گی مشهد گفت که تاکنون هشتاد درصد از مهاجرین کارت های آمایش ۱۰ را از این آستان دریافت کردند.

به گفته منبع کارت های آمایش 10 طی چهار مرحله تمدید گردیده که آخرین مرحله آن به تاریخ 25 ماه گذشته بوده و در این دوره از تعداد130000 اشخاص کارت دار 105000 کارت دوباره تمدید گردید و متباقی به دلایل مختلف کارت های شان را تمدید نتوانسته اند.

در همین حال گفته شده، تعداد افرادی که به ربع اول سال ۱۳۹۴ ایران را به قصد اروپا ترک کرده اند به میزان کل سال گذشته بوده اند.

گزارش فعالیت های آمریت و نمایندگی های مهاجرین مقیم ایران از ماه اسد  ۱۳۹۴

 • صحبت های تلفونی باآقای احمد محمدی فر مدیر کل اداره اتباع خارجی ایران و با آقای ساسانی مسئول روابط خارجه اداره کل اتباع خارجی کشور در خصوص تنظیم سفر هیئت جهت اجلاس دو جانبه و سه جانبه در افغانستان.
 • اشتراک در جلسه ماهوار تحت ریاست سفیر افغانستان جهت بهبود و رسیدگی به مشکلات اداری سفارت افغانستان.
 • اشتراک و هماهنگی در خصوص تجلیل از نود و ششمین سالروز استقلال و استرداد افغانستان در اقامتگاه سفیر.
 • پیگری ثبت نام دانش آموزان فاقد مدرک به مدارس ایران.
 • ملاقات با بزرگان ولایات مختلف افغانستان مقیم ایران و اشتراک در مراسم دینی، فرهنگی، و اجتماعی مهاجرین در استان های مهاجر نشین ایران.
 • همکاری جهت حل مشکلات مهاجرین در سفارت کبرای افغانستان مقیم تهران و قونسلگری های مقیم مشهد و زاهدان.
 • صدور معرفی نامه ها به طب عدلی(پزشکی قانونی )جهت تحویل جنازه های مهاجرین به اقارب آنان.
 • صدور 29 معرفی نامه به اقارب زندانیان افغان جهت ملاقات زندانی های شان.
 • صدور 28 معرفی نامه عنوانی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان جهت مساعدت مالی به بیماران و افراد بی بضاعت مهاجرین دارای کارت مهاجرت(آمایش).
 • صدور 11 نامه گواهی غرض ثبت نام و تخفیف در هزینه های مدرسه برای اشخاص و خانواده ای بی بضاعت و مستحق مهاجرین.
 • صدور 17، نامه به شفاخانه ها جهت بستری، تداوی و ترخیص بیماران به مراکز صحی.
 • صدور 6 نامه عنوانی کانون اصلاح و تربیت تهران، غرض رهایی مهاجرین زیر 18 سال.
 • صدور نامه به 2110 نفر از افرادی عودت کننده داوطلب به اردوگاه های ایران جهت بازگشت به افغانستان.

فعالیت های نماینده گی های مهاجرین مقیم ایران در ماه سرطان  ۱۳۹۴

 1. ملاقات با احمد محمدی فر مدیر کل اداره اتباع وزارت کشور در خصوص هماهنگی سفر هیئت وزارت کشور به افغانستان در خصوص جلسه دوجانبه وسه جانبه وبررسی وضعیت مهاجرین.
 2. ملاقات با نصر الهی معاون مدیر کل اداره اتباع ومهاجرین خارجی در مورد حذف هزینه های صدور کارت اقامتی کارمندان محلی سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان مقیم تهران.
 3. ملاقات با قوامیان معاون مدیر کل اداره اتباع وزارت کشور در مورد حل مشکلات مهاجرین مقیم جمهوری اسلامی ایران واقامه نماز عید سعید فطر در استان های مهاجرنشین.
 4. ملاقات همکاران نمایندگی مشهد با مدیر کل امور اتباع خارجی استان خراسان رضوی در معیت سرقونسل ج.ا.ا درمحل یکی از دفاتر کفالت وبررسی وضعیت توزیع کارت های آمایش 10 ودیدار از چند دفتر کفالت برگزاری چندی جلسه با برخی از مسولین دانشگاه آزاد اسلامی ورایزنی در مورد کاهش هزینه های تحصیلی واجازه ادامه تحصیل دانشجویان افغان در برخی رشته های ممنوعه که خوشبختانه تاثیر گذار واقع شده وممنوعیت دو رشته مهندسی معدن ومهندسی نفت برداشته شد ومهاجرین متقاضی میتواند بدون امتحان کانکور در این رشته به دانشگاه آزاد اسلامی ادامه تحصیل بدهند.
 5. سفر همکاران نمایندگی مشهد به استان گلستان وبررسی وضعیت ومشکلات مهاجرین ساکن ولسوالی گرگان استان گلستان ،بازدید از منطقه مهاجر نشین رده وعلی آباد مشهد ودیدار باموسفیدان و بزرگان منطقه و اشتراک در مراسم دینی ،فرهنگی واجتماعی مهاجرین در استان تهران.
 6. همکاری درجهت حل مشکلات مهاجرین در سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان مقیم تهران و قونسلگری های مقیم مشهد وزاهدان.
 7. پیگری حوادث ورویداد های که در اوقات مختلف به مهاجرین اتفاق می افتد به گونه مثال صدور 100 معرفی نامه به طب عدلی (پزشکی قانونی) جهت تحویل جنازه های مهاجرین به اقارب آنان.
 1. صدرو 36  معرفی نامه به اقارب زندانیان افغان جهت ملاقات زندانی هایشان.
 2. صدرو 19 معرفی نامه عنوانی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان جهت مساعدت مالی به بیماران وافراد بی بضاعت مهاجرین دارای کارت مهاجرت (آمایش).
 3. صدور 325  نامه گواهی غرض ثبت نام وتخفیف درهزینه های مدرسه برای اشخاص وخانواده های بی بضاعت ومستحق مهاجرین.
 4. صدور 105 نامه به شفاخانه ها جهت بستری،تداوی وترخیص مریضان به مراکز صحی.
 5. صدرو 9 نامه عنوانی کانون اصلاح وتربیت تهران ، غرض رهایی مهاجرین زیر 18 سال .
 6. صدور وارسال 15 نامه عنوانی وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان در موارد مختلف.
 7. صدور 170 نامه گواهی غرض ابطال نمودن کارت های یکی از اعضای خانواده که به کشور ثالث ویا هم به افغانستان عودت کرده اند.
 8. صدور 2 نامه عنوانی میدان هوایی جهت انتقال اجساد به افغانستان.
 9. صدور نامه به 1667 تن از اشخاص خود معرف به اردوگاه های جمهوری اسلامی ایران جهت بازگشت به کشور.

کشته و زخمی ۳۴ نفر افغانهای فاقد مدرک در ولایت سیستان وبلوچستان ایران .

تاریخ نشر: Apr 14, 2015 رده : عمومی

۲۵ حمل ۱۳۹۴   

      به اساس معلومات آمر نماینده گی های مهاجرین مقیم ایران به ریاست اطلاعات وراتباط عامه این وزارت ، موتر حامل ۳۴نفر از افغانهای فاقد مدرک که در لیل ۲۰/۱۹ حمل سالروان از پاکستان وارد خاک ایران شده بود ، در مسیر سراوان و خاش ایالت سیستان وبلوچستان ، از اثر تیز رانی راننده ، از سرک منحرف گریده .

     منبع از قول آقای داهوری ، مسول اموات منطقه سراون سیستان علاوه نمود که در این حادثه ۹ نفر از راکبین موتر هلاک و ۲۵ نفر دیگر آنها مجروح شده بودند .

     وی علاوه نمود که به گفته منبع یاد شده ، ۱۳ نفر از مجروحین به شفاخانه رازی منطقه سراوان غرض تداوی انتقال گردید ، متباقی مجروحین به ادراه اطلاعات تحویل داده شد و قرار است اجساد ۹ نفر هلاک شده غرض بخاک سپاری به شهر داری آنجا سپرده شود .

     مسیر سراون خاش یکی از مرگبار ترین مسیر ، برای افغانهای بدون مدرک که از خاک پاکستان وارد ایران می شوند است واکثر وسایط حامل آنها از اثر تیز رانی راننده گان ، از سرک منحرف ، چپه و یا تصادم می نماید .

     وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان به سلسه اطلاعیه های قبلی ، بار دیگر از هموطنان و بخصوص جوانان تقاضا می نماید که از سفر های غیر قانونی به خارج از کشور خود داری ورزیده و باعث ایجاد نگرانی برای خانواده های خود و مشکلات برای دولت افغانستان نشوند .

در اثر حادثه ترافیکی که بتاریخ ۱۳۹۴/۱/۲۷ در مسیر شهرستان خاش تهران بوقوع پیوست ، پنج افغان جان باختند .

تاریخ نشر: Apr 25, 2015 رده : عمومی

محمد آصف درزابی آمر نماینده گی های مهاجرین مقیم تهران ، به نقل از نماینده گی امور مهاجرین افغان در تهران ، به ریاست اطلاعات وراتباط عامه این وزارت خبر داد که یک موتر نوع پژو  ۴۰۵ که پنج نفر افغان را حوالی عصر۱۳۹۴/۱/۲۷ از مسیر شهرستان خاش طور قاچاق به تهران انتقال میداد به اثر تیز رانی راننده از جاده منحرف و بعد از تصادم طعمه حریق شد.

به گفته منبع در این حادثه ۵ نفر افغان یاد شده و راننده واسطه ، همه جان باختند .#

نزدیک به دو میلیون و پنجصد هزار افغان در جمهوری اسلامی ایران در هجرت بسر می برند .

تاریخ نشر: Apr 22, 2015 رده : عمومی

۲ ثور ۱۳۹۴

به اساس آمار موجود در وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان حدود ۶ میلیون افغان بعد از کود تای ۷ ثور ۱۳۷۵ و نا امنی های ما بعد آن طی چهار دهه گذشته به نقاط مختلف جهان مهاجر شدند وبعد از سقوط رژیم طالبان الی اکنون حدود ۵،۸ میلیون مهاجر به کشور عودت نموده ، و صدها هزار نفر دیگر در عالم هجرت هنوز زنده گی می نمایند .

به اساس گزارش نماینده گی مرکزی امور مهاجرین و عودت کننده گان مقیم تهران که به تاریخ ۱۳۹۴/۲/۱ به ریاست اطلاعات و ارتباط عامه این وزارت مواصلت ورزیده ، ۱۴۹۰۰۰۰ افغان دارای مدرک ویک میلیون نفر دیگربدون مدرک در ایران زنده گی می نمایند و این کشور بعد از پاکستان میزبان بیشترین افغانهای مهاجر ثبت شده است.