آمریت امورمهاجرین ولایت لوگر

300 خانواده بیجاشده و عودت کننده در ولایت لوگر از کمک های زمستانی مستفد گردید

آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت لوگر با همکاری اداره کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به 300 خانواده بیجاشده در آن ولایت بسته های کمک زمستانی توزیع نمود.

این کمک ها طی روز های 9 و 10 جدی سال روان در شهر پل علم مرکز آن ولایت صورت گرفت که به هر خانواده 200 دالر امریکایی توزیع گردیده است.

این خانواده ها در اثر ناامنی و مشکلات ناشی از وجود جنگ خانه های شان را در ولسوالی محمدآغه آن ولایت ترک نموده و برخی دیگر شان طی دو سال اخیر از کشورهای همسایه به آن ولایت عودت نموده اند.

آمریت امور مهاجرین ولایت لوگر به 244 فامیل کمک نقدی نمود

 

آمریت امور مهاجرین ولایت لوگر به همکاری موسسه (UNHCR )  به (244) فامیل بیجا شده ولایات  ولسوالی های(ننگرهار، لغمان و کندز و چرخ، خروار، محمد آغه و خوشی) که در اثر جنگ و ناامنی بیجا شده بود و در مرکز این ولایت مسکن گزیده بود، روز 2شنبه، 5 قوس سال روان کمک نقدی توزیع گردید.

این کمک ها بعد از بررسی و سروی به هر خانواده مبلغ (200) دالر آمریکایی پول نقد  باحضور داشت نماینده موسسه نامبرده توزیع گردید.

آمریت امور مهاجرین ولایت لوگر به 17 فامیل بیجا شده کمک توزیع نمود

 

آمریت امور مهاجرین ولایت لوگر به همکاری موسسات( E.R.C_ DACAR) روز یک شنبه، 27 عقرب سال روان، به تعداد (17) فامیل بیجا شده ولسوالی محمد آغه و مناطق مرکزی که از اثر جنگ و ناامنی بیجا شده بود، کمک نقدی و غیر نقدی توزیع نمود.

این کمک ها از طرف موسسه  ( E.R.C)، مبلغ (6000) افغانی پول نقد و ازطرف موسسه ( DACAR) یک بسته کیت صحی باحضور داشت نماینده این ریاست و موسسه نامبرده توزیع گردید.

نزدیک با 20 خانواده بیجاشده در ولایت لوگر کمک های نقدی توزیع شد

 

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت لوگر به همکاری اداره مهاجرت دنمارک (DRC) برای 18 خانواده که از بخش های نا امن مرکزی به بخش های امن مرکزی این ولایت بیجاشده اند، مساعدت نقدی توزیع نمود .

یک شنبه 8 میزان سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها به مبلغ 22000 افغانی کمک نقدی توزیع صورت گرفت .

با 13 خانواده بیجاشده در ولایت لوگر کمک نقدی توزیع شد

 

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت لوگر به همکاری اداره مهاجرت دنمارک (DRC) برای 13 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی های برهگی و چک به مرکز این ولایت بیجاشده مساعدت نقدی توزیع نمود .

یک شنبه 7 اسد سال روان خورشیدی برای هر یک از این خانواده ها با در نظرداشت سطح آسیب پذیر آنان به مبلغ  18000 الی 27000 افغانی توزیع صورت گرفت .

افتتاح توزیع زمین در شهرک مهاجرین ولایت لوگر با حضور وزیر امور مهاجرین و مقامات آن ولایت

  اداره امور مهاجرین ولایت لوگر در سال 1396 با حفر 65 حلقه چاه عمیق به کمک دفتر IRC  و ریاست احیا و انکشاف دهات در ساحات مختلف آن ولایت مشکل آب آشا میدنی بیش از ده هزار نفر بیجاشده را مرفوع نموده است.

همچنان برای2,522 فامیل عودت کننده و بیجاشده کمکهای نقدی، غذایی و غیر غذایی نهاد های همکار را توزیع نموده است.

 در گزارش اداره مذکور علاوه شده است که برای 1390 فامیل بیجاشده و عودت کننده، از طریق موسسه WSTA مساعدت زمستانی صورت گرفته و همچنان 1,199 فامیل عودت کننده را ثبت و راجستر و برای275 خانواده آنها مساعدت غذایی را از نهاد های همکار جذب نموده است.

 به گفته منبع فاز اول آبرسانی شهرک مهاجرین آن ولایت از طریق وزارت امور مهاجرین،70% تطبیق و مشکل 470 خانواده از ناحیه آب آشامیدنی مرفوع شده است. همچنین برای 58 خانواده عودت کننده به کمک UNHCR سرپناه اعمار و نیز کار اعمار کلینیک صحی شهرک یاد شده به کمک ریاست صحت عامه ولایت لوگر45% انجام شده است.

        در گزارش علاوه شده است که595 نفر ازعودت کننده ها به همکاریUNHCR و ریاست کار و امور اجتماعی حرفه های مختلف را آموزش دیده اند و165 نفر غرض ادامه تحصیل، 21 نفر جهت صحت بودن تذکره تابعیت ایشان بمراجع ذیصلاح اخبار شده اند.

      به گفته اداره مذکور نقشه تفصیلی فاز دوم شهرک مهاجرین به همکاری مقام ولایت طی مراحل  و 5,337 نمره رهایشی با ساحات عام المنفعه از جانب وزارت شهر سازی بازدید به عمل آمده است. اسناد3,000 عودت کننده نیز به همکاری کمیسیون ولایتی طی مراحل وآماده توزیع زمین شده است.

    به همین گونه سالن اجتماعات در شهرک مهاجرین به کمک UNHCR اعمار و نمایندگان بیش از7,000 عودت کننده مقیم آن شهرک، میتوانند در آنجا مجالس خویش را دایر نمایند.

 

    کارمندان آن اداره در کنار سایر اجراآت شان، سیستم معلو مات(دیتا بیس) را برای 13,000 خانواده عودت کننده قبلی و جدید ایجاد نموده اند.

به تعداد 375 خانواده بیجاشده در ولایت های پکتیا و لوگر سروی شده اند

ریاست های امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت های پکتیا و لوگر به همکاری سازمان غذایی جهان (WFP)، موسسه (PIN)، موسسه (IRC)، موسسه (WESTA) و موسسه (DACAR) به تعداد 375 خانواده که از بخش های نا امن این ولایت های به مرکز آن ها بیجاشده اند، سروی و شناسایی نموده اند .

این سروی که سه شنبه 19 جدی سال روان خورشیدی صورت گرفت به تعداد 225 خانواده را در ولایت پکتیا و به تعداد 150 خانواده بیجاشده دیگر را در ولایت لوگر شناسایی نمود .

قابل یاد آوریست که پس از این سروی برای خانواده های بیجاشده مساعدت های بشردوستانه توزیع خواهد شد

توزیع 2 هزار نمره زمین رهایشی در ولایت لوگر برای عودت کنندگان آن ولایت آغاز شد

تاریخ نشر: Dec 17, 2016 رده : عمومی

9.jpg

 سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان در سفرش به ولایت لوگر روز پنجشنبه 25 قوس، توزیع 2 هزار نمره زمین رهایشی را برای عودت کنندگان در آن ولایت آغاز نمود
 وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان در سخنرانی اش در مراسم افتتاحیه توزیع نمرات رهایشی، با اشاره به شهرک های مهاجرین در 29 ولایت کشور، شهرک مهاجرین ولایت لوگر را یکی از بهترین آنان خوانده گفت که این شهرک ظرفیت 8 هزار نمره زمین را دارد که توزیع 2 هزار آن، بعد از سه سال آغاز گردیده و برای گسترش شهرک یاد شده قرار است 5 هزار نمره زمین دیگر در آن افزایش یابد. 
 عالمی بلخی برای رفع مشکلات پیشنهاد شده از سوی باشندگان شهرک مهاجرین ولایت لوگر وعده داده گفت که مشکل آبرسانی شهرک را در سال جاری رفع نموده و ایجاد دیوار استنادی برای جلوگیری از آسیب های سیل را نیز در اولویت کاری اش قرار خواهد داد. 
همچنان والی ولایت لوگر گفت که بعد از سه سال، اولین بار است که برای 22 هزار خانواده عودت کننده در این ولایت زمین رهایشی توزیع می گردد. وی با اشاره به 21 هزار مهاجر ولایت لوگر در ایران و پاکستان گفت که کار زیربنایی شهرک را از قبیل پخته کاری سرک مواصلاتی و ارتقای مکتب این شهرک از ابتداییه به متوسطه انجام داده وعده ساخت کلینیک صحی را هم در آینده نزدیک داده است. 
 گفتنی است که در سفر وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان به ولایت لوگر و افتتاحیه شهرک مهاجرین آن ولایت، برخی از روئسای وزارت امور مهاجرین، رئیس و وکلای شورای ولایتی ولایت لوگر، روئسا و مقامات آن ولایت نیز حضور داشتند.

فعالیت روز سه شنبه 21 جدی سال 1395 آمریت مهاجرین ولایت لوگر

1.     ۱7 نفرعودت کننده جهت تایید تذکره تابعیت شان به ادارات ثبت و احوال نفوس معرفی شد.

2.     بالای ۷ قطعه مکتوب اجراات صورت گرفت.

3.     توزیع ۴ نمره زمین رهایشی در شهرک مهاجرین به عودت کنندگان.

4.     برای ۱۴ نفرعودت کننده فورم عدم سرپناه توزیع شد.

5.     ثبت و راجستر۱۰ فامیل عودت کننده از کشور پاکستان برویت فورم VRF که از میان شان ۶ فامیل تثبیت هویت گردید.

6.     معرفی ۴ نفر به شورای محلی قریه جات شان بابت اصلاح اسم و ولد شان .

7.     بالای ۱۲ قطعه عرایض بیجاشدگان داخلی ولایت پکتیا، مناطق کتب خیل، آبچکان و بابوس اجراات شد.

8.     سروی بیجاشدگان زرغون شهر٬ بابوس٬ و کمال خیل در مناطق کلنگار که از میان شان ۴ فامیل برای کمک تایید شد.

9.     ۴۰ فامیل عودت کنندگان که در سال ۲۰۱۶ به کشور برگشته اند، دیتابس گردید.

10.         معرفی ۴ نفر به اداره (یو ان اچ سی آر) جهت تثبیت فورم عودت شان. 

فعالیت روز های 12 و 13 جدی آمریت مهاجرین ولایت لوگر

·        ثبت و راجستر 31 فامیل عودت کننده که از کشور پاکستان به مرکز و ولسوالی های محمدآغه و خوشی ولایت لوگر برگشته اند و از میان آن 29 فامیل تثبیت هویت گردید. 

·        ثبت و راجستر 6 بیجاشدگان داخلی در اثر ناامنی ها از مناطق برکی برک، خوشی٬ به مرکز ولایت لوگر بیجا شده اند.

·        اجراات بالای 13 قطعه عرایض بیجاشدگان داخلی .   

·        معرفی 61 نفر عودت کننده به اداره ثبت و احوال نفوس بخاطر تایید تذکره تابعیت شان.  

·        توزیع 21 نمره زمین رهایشی برای عودت کنندگان تازه وارد درشهرک مهاجرین .

·        برای 48 نفر عودت کننده مستحق فورم عدم سرپناه توزیع گردید.  

فعالیت آمریت مهاجرین ولایت لوگر از تاریخ 13 الی 19 عقرب سال 1395 

1.     توزیع مساعدت نقدی برای تعداد ۷ فامیل عودت کننده و ۲ فامیل بیجا شده داخلی از طرف موسسه  P.S.N.

2.     ثبت و راجستر 158 فامیل عودت کننده از کشور پاکستان به مرکز و ولسوالی های ولایت لوگر عودت نموده و از آن جمله 119 فامیل تثبیت هویت گردیده است .

3.     معرفی 66 نفر عودت کننده جهت تایید تذکره تابعیت شان به اداره ثبت و احوال نفوس ولایت لوگر.

4.     بالای 41 قطعه مکتوب اجراات صورت گرفت.

5.     توزیع 13 قطعه فورم بیجاشدگان داخلی از منطقه برکی برک پاد خواب شانه به مرکز.

6.     بالای 11 قطعه عریضه بیجاشدگان داخلی اجراات صورت گرفت.

7.     ثبت و راجستر 11 فامیل بیجاشده داخلی از پاد خواب شانه و برکی برک به مرکز از اثر ناامنی .

8.     80 قطعه فورم عدم سرپناه برای عودت کنندگان توزیع گردید.

9.     بالای 146 قطعه عریضه عودت کنندگان اجراات شد.

10.   معرفی ۲ نفر متعلم عودت کننده به ریاست معارف ولایت لوگر جهت ادامه تحصیلات شان . 

فعالیت  از تاریخ ۶ الی 12 عقرب سال ۱۳۹۵

-         معرفی ۴۲ نفر عودت کننده به اداره ثبت و احوال نفوس بخاطر تایید تذکره تابعیت شان.  

-         ثبت و راجستر ۱75 فامیل عودت کننده از کشور پاکستان .

-         ثبت و راجستر ۶ فامیل بیجاشده داخلی از مناطق مختلف به مرکز ولایت لوگر .

-         بالای ۱۱۲ قطعه عریضه عودت کنندگان اجرأت صورت گرفت.

-         معرفی ۱۴ نفر عودت کننده به شورای های محل جهت اصلاح نام های شان.

-         برای ۳۲ نفر عودت کننده فورم عدم سرپناه توزیع گردید.

-         بتعداد ۸۰ قطعه اسناد عودت کننده دیتابس گردید.

-  210 فامیل عودت کننده دیتابس گردید.  

فعالیت روز یکشنبه 18 میزان

1.  معرفی ۱۷ نفر عودت کننده به اداره ثبت واحوال نفوس بخاطر تایید تذکره شان.  

2.  ثبت و راجستر ۲4 فامیل عودت کننده که در سال جاری از کشور پاکستان در مربوطات ولسوالی محمدآغه، آبچکان و مرکز ولایت لوگر عودت نموده است که از آن جمله ۲۳ فامیل تثبیت هویت گردیده است .

3.  برای 6 نفر عودت کننده فورم عدم سر‍پناه توزیع گردید.

4.  دیتابس ۴۰ فامیل بیجاشده داخلی .

فعالیت روز های پنجشنبه 8 میزان و شنبه 10 میزان

1.     معرفی ۴ نفر عودت کننده به اداره ثبت و احوال نفوس به خاطر تایید تذکره تابعیت شان.

2.     بالای 17 قطعه مکتوب و اسناد عودت کنندگان و بیجا شدگان اجراات و بررسی صورت گرفت.

3.     .ثبت و راجستر ۳۲ فامیل عودت کننده که در سال جاری از کشور پاکستان در مربوطات این ولایت عودت نموده اند.

4.     دیتابیس 81 فامیل عودت کننده سال ۲۰۱۶ .

فعالیت از تاریخ 1 الی 7 میزان سال 1395

1.     در توزیع مساعدت موسسه I.R.C.در شهرک مهاجرین برای ۱۵۰ فامیل عودت کننده از طرف  موسسه I.R.C دانه مرغ توزیع گردید.

2.     معرفی 42 نفر عودت کننده به اداره ثبت واحوال نفوس جهت تایید تذکره تابعیت شان.

3.     بالای 104 قطعه اسناد عودت کننده گان و بیجاشدگان بررسی و اجراات صورت گرفت.

4.     .ثبت و راجستر 177 فامیل عودت کننده که در سال جاری از کشور پاکستان به مرکز ولایت لوگر ساکن شده اند.

5.     ثبت و راجستر 6 فامیل بیجا شده داخلی که از ولسوالی برکی برک به مرکز ولایت لوگر ساکن شده است.

6.     اشتراک مدیر حمایت حقوق درتوزیع دانه مرغ از طرف موسسه I.R.C. برای ۱۵۰فامیل عودت درشهرک مهاجرین .

7.     دیتابس 180 فامیل عودت کننده گان .

8.     برای 4 نفر عودت کننده فورم عدم سرپناه توزیع شد.

فعالیت آمریت امور مهاجرین ولایت لوگر از 20 سنبله الی اخیر این ماه

1.  معرفی ۳۲ نفر عودت کننده به اداره ثبت واحوال نفوس برای تایید تذکره تابعیت شان.

2.  بالای 163 قطعه مکتوب، اسناد و عرایض عودت کنندگان و بیجا شد گان، اجراات و بررسی صورت گرفت.

3.  برای ۳۲ نفر عودت کننده که کار شان در شهرک مهاجرین تا 40 فیصد تکمیل گردیده است سند ملکیت توزیع شد.

4.  تثبیت هویت ثبت و راجستر ۱۵۷ فامیل عودت کننده که از پاکستان به مربوطات این ولایت ساکن شده اند.

5.  ثبت و راجستر ۱۳ فامیل بیجا شده که از ولایت پکتیا و ولسوالی های برکی و کمالخیل ولایت لوگر به مرکز این ولایت بیجا شده اند.

6.  معرفی ۱ تن متعلم عودت کننده جهت ادامه تحصیل  به ریاست معارف ولایت لوگر.

7.  توزیع مواد غیر خوارکی برای ۴۶ فامیل بیجاشده داخلی توسط موسسه I.R.C .

8.  سروی و انتخاب ۱۰ فامیل آسیب پذیر مقیم شهرک مهاجرین .

9.  برای 2 نفر عودت کننده فورم عدم سرپناه توزیع شد.

10.عرایض 46 فامیل بیجا شده و عودت کننده دیتابیس گردید. 

فعالیت روز سه شنبه آمریت امور مهاجرین ولایت لوگر

1.     اشتراک نماینده اداره امور مهاجرین در توزیع مواد غیر غذایی برای ۴۶ فامیل بیجا شده داخلی که از سوی اداره I-R-C مساعدت شده است.

2.     تثبیت هویت و ثبت و راجستر ۲۰ فامیل عودت کننده از پاکستان

3.      ثبت و راجستر ۲ فامیل که در اثر نامنی ها از منطقه دادوخیل به مرکز ولایت لوگر بیجا شده اند. معرفی ۴ نفر عودت کننده به اداره ثبت واحوال نفوس برای تایید تذکره تابعیت شان.

4.     معرفی ۱ تن عودت کننده معتلم جهت ادامه تحصیل به ریاست معارف ولایت لوگر.

5.     بالای 13 قطعه مکتوب و اسناد عودت کنندگان اجراات و بررسی صورت گرفت.

فعالیت روز دوشنبه 29 سنبله 

1.  اشتراک در توزیع مواد غیر خوارکی برای ۴۶ فامیل بیجا شده داخلی توسط موسسه I.R.C

2.  معرفی 6 نفر عودت کننده جهت تایید تذکره شان به اداره ثبت واحوال نفوس.

3.  اجراات و بررسی بالای 13 قطعه مکتوب و اسناد عودت کنندگان صورت گرفت.

4.  برای ۳ نفر بیجا شده مناطق کمال خیل٬ کلنگار و برکی برک که در مرکز ولایت لوگر بیجا شده اند، فورم بیجا شدگی توزیع شد.

5.  تثبیت هویت ۱۹ فامیل عودت کننده که در سال جاری پاکستان به مرکز ولایت لوگر و ولسوالی های محمدآغه وخوشی این ولایت ساکن شده اند.

6.  ثبت و راجستر۱۰ فامیل بیجا شده داخلی.

7.  برای 2 نفر عودت کننده فورم عدم سرپناه توزیع شد.

 

8.  ثبت و راجستر ۱۹ فامیل عودت کننده که در سال جاری از پاکستان به مرکز لوگر و ولسوالی های محمدآغه و خوشی این ولایت ساکن شده اند. 

فعالیت از تاریخ 11 الی 20 سنبله

1.     معرفی ۳۵ نفر عودت کننده به اداره ثبت و احوال نفوس بخاطر تایید تذکره تابعیت شان.  

2.     توزیع 74 قطعه سند ملکیت به آن عده از عودت کننده گان 40 فیصد کار شان در شهرک مهاجرین تکمیل شده است.

3.      

4.     تثبیت هویت 93 فامیل عودت کننده که از کشور پاکستان در ولسوالی های برکی برک، محمد آغه، خوشی و مرکز ولایت لوگر عودت نموده اند.

5.     ثبت و راجستر ۳۸ فامیل بیجا شده از ولایت پکتیا و ولسوالی های برکی و کمال خیل به مرکز ولایت لوگر .

6.     ثبت و راجستر ۹۲ فامیل عودت کننده که در سال جاری از کشور پاکستان به این ولایت عودت نموده اند.

7.     معرفی ۱ تن عودت کننده متعلم جهت ادامه تحصیل به ریاست معارف ولایت لوگر.

8.     دیتابیس نمودن ۱۶ فامیل بیجاه شدگان داخلی .

 

فعالیت روز دوشنبه  8 سنبله آمریت مهاجرین ولایت لوگر

-          18 خانواده بیجا شده (UNHCR) مساعدت نقدی شده است.

-          3 خانواده را که از کشور پاکستان به ولسوالی مرکز ولایت لوگر و ولسوالی محمدآغه عودت نموده اند، تثبیت هویت و 8 خانواده عودت کننده دیگر را ثبت و را جستر شده است.

 

-          4 نفر عودت کننده جهت تایید تذکره شان به مسئولین ثبت و احوال نفوس معرفی و برای 34 نفر عودت کننده دیگر که کار ساختمانی شان در شهرک مهاجرین 40فیصد تکمیل گردیده است که سند ملکیت توزیع شده است. 

فعالیت روز یکشنبه 7 سنبله آمریت مهاجرین لوگر

1.     توزیع ۶ قطعه سند ملکیت به عودت کننده گان .

2.     توزیع ۶ قطعه استعلام به ثبت و احوال نفوس بخاطر تایید تذکره تابعیت 6 نفر عودت کننده .

3.     توزیع ۲ قطعه فورم بیجا شده داخلی

4.     تثبیت هویت ۱۲ فامیل عودت کننده از کشور پاکستان برویت فورم VRF .

فعالیت روز شنبه 30 اسد  ولایت لوگر

1.     ثبت و راجستر ۱۰ فامیل عودت کننده از پاکستان به مرکز ولایت و ولسوالی چرخ .

2.     توزیع ۱۶ قطعه استعلام به ثبت و احوال نفوس بخاطر صحت و عدم صحت تذکره تابعیت 16 عودت کننده. 

3.     بررسی اسناد 16 عودت کننده .

اجراات بالای ۳ قطعه مکتوب 

گزارش   مورخ 16/5/1395آمریت امورمهاجرین وعودت کننده گان لوگر

-          توزیع 2قطعه تعرفه بانکی قسط دوم.

-          توزیع 2قطعه سند ملکیت به عودت کننده گان .

-          تثبیت هویت 8 فامیل عودت کننده گان کشور پاکستان برویت فورم V.R.F.

-          معرفی  1نفربه اداره UNHCRدرمورد مثنی فورم عودت شان .

-          توزیع 1قطعه فورم تثبیت بیجاشده گان داخلی از منطقه کلنگار به مرکز .

-          ثبت وراجستر 10فامیل عودت کننده گان  2016بافورم V.R.Fازکشور پاکستان.

-          اجراات بالای 2قطعه عریضه بیجاشده گانی داخلی ازمنطقه کلنگار به مرکز ولایت 

فعالیت آمریت امورمهاجرین وعودت کننده گان لوگر روز پنجشنبه  مورخ 14 اسد

-          توزیع 10 قطعه سند ملکیت   .

-          ثبت وراجستر 1فامیل عودت کننده  بافورم V.R.Fازکشور پاکستان.

فعالیت تاریخ 26 و 24 سرطان سال 1395 آمریت مهاجرین لوگر

-         ثبت ۲۵ فامیل بیجاشده داخلی در دیتا بیس ،بعد از در یافت مساعدت I.R.C .

 

-         راجستر ۱3 فامیل بیجاشده .

فعالیت هفته سوم ماه سرطان سال 1395 آمریت مهاجرین لوگر

-          ۱۰ فامیل بیجا شده و عودت کننده سروی واز جمله، 7 خانواده در برنامه نهایت آسیب پذیری(PSN) شامل شد.

-          ۳ فامیل بیجا شده ثبت و ۱۲۵ فامیل بیجاه شده دیگر را در این اداره دیتابیس شد.

-          ۲۳۲ فامیل بیجاه جهت مساعدت به ریاست مبارزه با حوادث معرفی ودر توزیع کمک برای 76 خانواده بیجا شده دیگر اشتراک گردید.

 

-         ۷۵ فامیل بیجا شده که از سوی موسسه IRC مساعدت گردیده است، دیتابیس گردید.

  گزارش آمریت امورمهاجرین وعودت کنند گان ولایت لوگرمورخ 2 سرطان

1.      توزیع ۴قطعه استعلام به ثبت واحوال نفوس .

2.      توزیع ۳قطعه فورم عدم سرپناه.

3.      سروی ۱۷ فامیل بیجاه شدگان داخلی .

4.      جلسه با موسسات IRC-WFP ووستا درموردنحوه سروی بیجاه شدگان داخلی واعزام سه تیم تحت ریاست موسسه IRCبه محلات بخاطر سروی .

گزارش هفته وار۱۳۹۵آمریت امورمهاجرین وعودت کنندگان ولایت لوگر26 الی جوزا الی 4سرطان

-          ثبت  وراجستر ۶ فامیل بیجاشده داخلی .

-          ثبت وراجستر ۵ فامیل عودت کننده گان.

-          تثبیت هویت ۲فامیل عودت کننده برویت فورم V.R.F.

-          توزیع ۷ قطعه فورم عدم سرپناه.

-          اجراات بالای۱۱ قطعه عریضه عودت کننده گان وبیجاه شدگان داخلی .

-          سروی ۸ فامیل PSNهمراه بانماینده موسسه APA درمرکز ولایت .

-          سروی ۱۷ فامیل بیجاشده داخلی همراه بانماینده موسسه وستاوwfpدرمرکزوولسوالی محمد آغه .

-     معرفی انجنیرهجرت الله ومحمد اسماعیل هئت اعزامی مرکز جهت خط اندازی نمرات شهرک مهاجرین بامعاون ولایت لوگر.

-          بازدید آمر اداره ؛همراه باانجینیران اعزامی مقام وزارت ازشهرک مهاجرین .

فعالیت هفته سوم ماه جوزا ولایت لوگر

آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت لوگر طی هفته گذشته 15 خانواده بیجا شده را سروی وآنهارا در بخش نهایت آسیب پذیر(PSN) شناسایی نموده است.

همچنان 350 خانواده عودت کننده را که در سال گذشته میلادی به وطن برگشته اند جهت شناسایی افراد آسیب پذیرآنها به موسسه APA و یک تن عودت کننده دیگر را جهت ادامه تحصیل به ریاست معارف ولایت لوگر معرفی و26 خانواده بیجا شده را ثبت نموده است. 

6 خانواده در لوگر مساعدت شد

آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت لوگر روز چهارشنبه هفته ای گذشته برای 6 خانواده بیجا شده و عودت کننده پول نقد توزیع نموده است.

مسئولین آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت لوگر گفته است که 4 خانواده عودت کننده و 2 خانواده بیجا شده در برنامه نهایت آسیب پذیری(PSN) شامل بوده و در مدت یاد شده برای هر خانواده 200 دالر امریکایی توزیع گردیده است.

همچنان آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت لوگر عرایض 2 خانواده بیجا شده دیگر را دریافت و ثبت نموده است.

 

 

گزارش آمریت امورمهاجرین وعودت کنندگان ولایت لوگرمورخ 30 و31 ثور.

اشتراک آمراداره ؛مدیرحالات اضطرارومدیرحمایت حقوق درورکشاپ صلح جهانی از طرف موسسه حمیده برمکی .

توزیع یک قطعه تعرفه بانکی.

ثبت وراجستر1 فامیل بیجاه شده داخلی.

تهیه وترتیب گزارش ازپلان 100روز سوم .

ثبت وراجستر5 فامیل بیجاه شده داخلی .

معرفی 5 نفرعودت کننده به ریاست معارف جهت ادامه تحصیل.

معرفی یک نفر عودت کننده به UNHCR.

توزیع 4 قطعه استعلام برای بیحاه شده کان داخلی جهت تائیدی سکونت شان .

توزیع 4 قطعه تعرفه بانکی.

برای 66 خانواده در لوگر مساعدت شد

آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت لوگر با همکاری ادارات کمک رسان بین المللی روز گذشته برای 66 خانواده بیجا شده وسایل خانه را مساعدت نموده است.

این مساعدت شامل دو سیت آشپزخانه ، یک سیت وسایل منزل، دو تخته ترپال و دو باب پشه خانه برای هر خانواده بود که از طرف موسسات IRC  و IOM تهیه شده بود.

همچنان آ ن اداره روز گذشته عرایض 3 خانواده بیجا شده دیگر را دریافت نموده است. 

اجراات هفته سوم ماه ثور آمریت امور مهاجرین لوگر

آمریت مهاجرین ولایت لوگر خبر داده است که طی هفته گذشته با همکاری موسسات بین المللی، 47 خانواده را که از اثر سیلاب ها و ناامنی بیجا شده اند، سروی نموده است. 

براساس گزارشات رسیده از میان خانواده های سروی شده 17 خانواده مورد تایید نهاد های یاد شده قرار گرفته داده است که از میان آن 3 خانواده در برنامه PSN (نهایت آسیب پذیری) شامل شده است.

همچنان آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت لوگر طی هفته ای گذشته 5 خانواده بیجا شده و 8 خانواده عودت کننده را دراین ولایت ثبت و راجستر نموده است.  

 

همچنان اداره مذکور، 5 نفر عودت کننده را جهت ادامه تحصیل به ریاست معارف این ولایت معرفی نموده است. 

فعالیت آمریت امور مهاجرین لوگر

آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت لوگر روز دوشنبه هفته ای جاری 4 خانواده بیجاشده و عودت کننده را به ثبت رسانیده و 8  خانواده دیگر را سروی نموده است.

به گفته مسئولین این اداره خانواده های سروی شده در اثر سیلاب ها متضرر شده و به همکاری موسسه ACR مورد سروی قرار گرفته است.

 

همچنان آمریت امور مهاجرت لوگر در جلسه کمسیون توزیع زمین برای عودت کننده گان 24 فامیل را برای توزیع زمین تائید نموده است و 2 دانش آموز عودت کننده را جهت ادامه تحصیل به ریاست معارف این ولایت معرفی نموده است. 

گزارش آمریت مهاجرین لوگر مورخ 15 ثور

 1. اشتراک امراداره درجلسه اضطراری مقام ولایت ، دیدن ازساحات متضرر شده از اثر باران وتوظیف سه تیم مختلط بخاطر سروی عاجل آسیب دیده ها .
 2. توزیع 3 قطعه استعلام بریاست کوچی ها
 3. توزیع یک قطعه فورم عدم سرپنا
 4. ترتیب گزارش اسناد عودت کننده گان قبل از سال 1390
 5. ثبت هویت2 فامیل عودت کننده
 6. معرفی 2 نفر بریاست معارف بخاطر ادامه تحصیل
 7. دیتابیس 34 فامیل عود کننده گان

گزارش کاری بابت روز دوشنبه23 حمل1395 امریت امورمهاجرین لوگر

ثبت دوفامیل بیجاه شده داخلی مستحق

سه فامیل به شواری قریه بخاطر تغیر اسم شان با فورم عودت شان معرفی شد

توزیع 3 قطعه فورم عدم سرپنا .

معرفی یک تن به مستوفیت بخاطر تحویلی پول شان 

 

گزارش کاری بابت روزسه شنبه 17حمل 95 امریت امورمهاجرین لوگر

 1. اشتراک امراداره درجلسه سکتورمصونیت اجتماعی دردفتر ریاست کاراموراجتماعی شهدا ومعلولین .
 2. طی مراحل توزیع 250 کیت مواد غیر غذای ریاست انکشاف دهات بخاطر عودت کننده گان دوبندی ولسوالی خوشی بود بدلیل نبود ریس برای فردا معطل قرارگرفت .
 3. معرفی یک نفر به شورای قریه
 4. توزیع 18 بسته کمکی یونیسار به عودت کننده گان
 5. اخذ یک قطعه مکتوب ازیونیسار .
 6. امضا تفاهم نامه با موسسه وستا دربخش حمایت حقوقی بیجاه شده داخلی مستحق .
 7. ثبت وراجستر2 فامیل بیجاه شده داخلی مستحق
 8. ثبت وراجستر 7 عودت کننده از کشور پاکستان
 9. اجراا ت بالای 5 قطعه عریضه
 10. توزیع 3 قطعه استعلام به شورای محلی وانکشافی قریه
 11. 60 قطعه اسناد دیتابیس شد
 12. 1 قطعه فورم اماده کمیسون شد.
 13. توزیع 4 قطعه استعلام به مدیریت ثبت احوال نفوس
 14. توزیع یک قطعه فورم عدم سرپنا.

فعالیت روز پنجشنبه 12حمل ولایت لوگر 

آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان در ولایت لوگر روز پنجشنبه 12 حمل سال روان لست 465 خانواده بیجا شده داخلی را به اداره ARC ارسال نموده است تا موسسه مذکور و ادارات ذیدخل دیگر سروی این خانواده ها را جهت مساعدت آغاز نمایند.

در کنار این آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان روز پنجشنبه هفته ای گذشته و شنبه این هفته 2 تن عودت کننده را جهت ادامه تحصیل به ریاست معارف این ولایت معرفی نموده و اسناد یک تن عودت کننده دیگر را نیز تصدیق از طریق این اداره تصدیق شد. 

خانواده های عودت کننده از پاکستان وایران به ولایت لوگر مساعدت شد.

به اساس معلومات نوراحمد آمر امور مهاجرین ولایت لوگر ،19 خانواده اخیراً از پاکستان وایران به آن ولایت برگشته اند وبه کمک دفتر I.R.C ،از طریق آن آمریت برای هر خانواده پتو ،بوت،جوراب،کمپل وجاکت مساعدت گردید.

بیش از ۲۳۰  خانواده بی جا شده وعودت کننده در ولایت لوگر ،مساعدت عذائی وغیر غذائی را دریافت نمودند

برای ۲۳۹ خانواده بی جاشده از اثر نا امنی در ولایت لوګر از طرف برخی از موسسات همکار ُمساعدت نقدی ،خوراکی ولوژستیکی توزیع شد.

به اساس معلومات نور احمد آمر امور مهاجرین  وعودت کننده گان ولایت لوگر ،موسسه PIN ،چهل فامیل بی جا شده به مرکز ولایت لوگر را مساعدت نقدی نمود.

به گفته منبع مساعدت مذکور برای هر خانواده۱۳۰۰۰ هزار افغانی بود.

موصوف علاوه نمو که برای۹۲ خانواده بی جاشده از ولسوالی بره کی برک ومنطقه بابوس آن ولایت ،از طرف موسسات NRC ،WSTA،DACARوUNHCR ، وسایل مورد ضرورت منزل ،بسته های صحی ومواد غذائی توزیع شد.

نور احمد گفت که همچنان برای ۱۰۷خانواده عودت کننده که در شهرک مهاجرین آن ولایت جابجا شده اند ،از طرف موسسه DACAR ، بسته های صحی وتر موز آب مساعدت گردیده است.

منبع اظهار داشت که خانواده های یاد شده ،قبلاً از طرف آمریت امور مهاجرین وعودت کننده گان وموسسات کمک کننده سروی و مستحق کمک شناسائی شده بودند.

طبق یک خبر دیگر حفر چهار حلقه چاه نمیه عمیق واعمار 37 باب تشناب در شهرک مهاجرین ولایت لوگر به کمک موسسه داکاربه پایان رسید.

به گفته آمر امور مهاجرین وعودت کننده گان آن ولایت ،با حفرچاه ها و تشناب های یاد شده ،مشکل ساکنین آن شهرک تا اندازه رفع شده است.

اجراآت آمریت امور مهاجرین ولایت لوگر در ربع دوم سال 1394

 • ثبت 854 خانواده عودت کننده داوطلب از پاکستان.
 • توزیع مواد عذائی ولوژستیکی از طرف دفاتر IRC ، PIN ، ریاست آمادگی مبارزه باحوادث و ریاست انکشاف دهات ،تحت نظر آمریت امور مهاجرین .
 • معرفی 6 نفر غرض تداوی به ریاست صحت عامه آن ولایت.
 • معرفی 2 نفر غرض ادامه تحصیل به ریاست معارف آن ولایت.
 • 23 نفر غرض حل مشکلات ایشان به شورای محلی وانکشافی قریه معرفی گردید.

از اثر نا امنی ، ۲۰ فامیل به تاریخ ۱۳۹۴/۴/۱۰ از ولسوالی برکی برک ولایت لوگر بی جاشده اند.

تاریخ نشر: Jul 04, 2015 رده : عمومی

به گفته نور احمد آمر امور مهاجرین ولایت لوگر خانواده های مذکوردرمربوطات پل علم مرکز آنولایت جا بجاشده وسروی آنها، غرض مساعدت از طرف WFPوUNHCR ،تحت نظر این اداره انجام شده است .

 

فشرده فعالیت کاری آمریت امور مهاجرین و لایت لوگر از تاریخ ۱۲ الی۲۷ ثور ۱۳۹۴ .

 • برای ۵۲ فامیل بی جاشده مواد غذائی از طرف موسسه IRC توزیع شد.
 • برای ۱۲فامیل عودت کننده فورم عدم سرپناه توزیع گردید و بالای ۱۸قطعه عریضه کار صورت گرفت .
 • برای ۱۸ فامیل عودت کننده تعرفه بانکی توزیع شد و اسناد ۲۴ فامیل از کمیسیون ولایتی پاس شد و همچنان ۱۳ فامیل عودت کننده دیگر ثبت و راجستر شدند .
 • ۶۹ فامیل بی جاشده ثبت و راجستر و ۴۵ فامیل دیگر سروی گردید و به همین گونه دو فامیل عودت کننده خود انگیخته راجستر و یک نفر غرض ادامه تحصیل به ریاست معارف آن ولایت معرفی شد .

برای ۴۴ خانوادۀ عودت کننده به ولایت لوگر از تاریخ ۱۵ حمل الی ۲ ثور ۱۳۹۴ نمرات رهایشی توزیع و برای ۱۱۵ فامیل بی جاشده به آنولایت مساعدت صورت گرفت .

تاریخ نشر: Apr 25, 2015 رده : عمومی

طبق معلومات نور احمد آمر امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت لوگر ، برای ۴۴ خانوادۀ عودت کننده از پاکستان به آنولایت نمرات رهایشی در شهرک مهاجرین توزیع ګردید و  از طرف مؤسسه پن برای ۱۱۵ خانواده مساعدت نقدی (۱۲۰۰۰ افغانی برای هریک از فامیل های مذکور ) توزیع شده است .

منبع علاوه نمود که همچنان در مدت یادشده ، برای ۱۸ فامیل عودت کننده تعرفه بانکی و برای ۱۱۶خانواده فورم عدم سرپناه غرض   طی مراحل در مدت یادشده توزیع شده و علاوه بر آن ۱۱۳ فامیل بی جاشده سروی و لیست آنها غرض مساعدت به موسسه پن ارسال گردیده است .

به گفته نوراحمد ۱۴ نفر از عودت کننده گان غرض ادامه تحصیل به ریاست معارف و ۱۸ خانوادۀ دیگر عودت کننده جهت تهیه وثیقه شرعی به مراجع زیربط معرفی شده اند .

۲۲۳نفر ، در آمریت امورمهاجرین لوگر تحت آموزش قرار گرفتند.

تاریخ نشر: Apr 08, 2015 رده : عمومی

    آمریت امورمهاجرین و عودت کننده گان با تدویر کورسهای حرفوی ، ۲۲۳نفر را تحت آموزش قرار داد.

    به اساس معلومات نور احمد آمر امورمهاجرین ولایت لوگر در کورسهای حرفوی که از طریق آن اداره و به کمک موسسات DRC و ACHO ، ازتاریخ ۱۳۹۳/۶/۲۴ الی  ۱۳۹۳/۱۱/۱۰ ، دایر شده بود ، ۷۲ نفر از قشر اناث و ۶۰  نفر از قشر ذکور، دربخش خیاطی تحت آموزش قرار گرفتند و در پایان کورس برای ایشان وسایل مورد نیاز خیاطی نیز توزیع گردید.

    منبع افزود که همچنان برای ۵۸ نفر ذکور و ۱۳ نفر اناث کسبه کار نیز از طریق این اداره به همکاری موسسات یادشده ، در رابطه به پیشه های شان رهنمائی صورت گرفته و مطابق کسب شان لوزام وسامان آلات مورد نیاز کار تهیه و بدسترس شان قرار داده شد.

    نوراحمد گفت که ۲۰ نفر از شایقین ترمیم موتر سایکل نیزاز طرف این ادراه از تاریخ ۱۳۹۳/۶/۲۴ الی ۱۳۹۳/۱۱/۱۰ به کمک موسسات DRC و ACHO تحت آموزش قرار گرفتند و در پایان دوره آموزشی ، وسایل مورد نیاز کار برای ایشان داده شد .#

بیش از ۲۰۰ خانواده در جریان ربع چهارم سال ۱۳۹۳ به ولایت لوگر بی جاشده اند.

تاریخ نشر: Apr 07, 2015 رده : عمومی

نور احمد آمر امورمهاجرین وعودت کننده گان ولایت لوگر به خبرنگار ریاست اطلاعات وارتباط عامه این وزارت گفت که ازتاریخ۱۳۹۳/۱۰/۱  الی  ۱۳۹۳/۱۲/۲۸ ، ۲۰۵فامیل شامل ۱۷۰۶ نفر از ولایات  پکتیا ، خوست و ولسوالیهای برکی برک ، چرخ و محمد آغه این ولایت  از منازل شان بی جاشده اند.

وی علاوه نمود که بیشترین این خانواده ها از اثر نا امنی ، خصومتهای شخصی وبیکاری و ادار به ترک منازل خود گردیده واز آنجمله صرف ۳ فامیل که شامل ۲۰ نفر بودند ، دو باره به محلات اصلی شان برگشته اند.

نور احمد اظهار داشت که همچنان در مدت یاد شده ، ۲۵فامیل ، شامل ۱۰۵ نفر بطور داو طلبانه و ۱۴ خانواده شامل ۱۰۸نفر بطور خود انگیخته به ولایت لوگر عودت نموده  اند.

موصوف  افزود که از تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱ الی ۱۳۹۳/۱۲/۲۸ ، ۳۹ فامیل عودت کننده به این ولایت ، به مناطق اصلی شان ، ادغام مجدد گردید وعلاوه بر آن ۴۰ قطعه اطلاعیه ، غرض مسبوقیت عودت کننده ها بخاطر ثبت و راجستر خانواده های شان ، از طرف این اداره ، در مرکز و برخی نقاط مزدحم این ولایت نصب گردیده است .

وی ، ایجاد دیتابیس ، برای ۶۹۱۷ نفر عودت کننده که مستحق نمرات رهایشی شناخته شده ویا نشده اند ، از کار کرد های دیگر آن اداره  خوانده و گفت که علاوه برآن ،۵۵ تعرفه بانکی برای آنعده عودت کننده گان وبی جاشده گان از جانب کمیسیون موظف ، طبق فرمان ۱۰۴ دولت جمهوری اسلامی افغانستان مستحق شناخته شده اند وهمچنان ۴۶قطعه فورم عدم سرپناه برای عودت کننده ها و بی جاشده ها نیز توزیع گردیده است .#

 

از اثر نا امنی ، 20 فامیل به تاریخ ۱۳۹۴/۴/۱۰ از ولسوالی برکی برک ولایت لوگر بی جاشده اند.

تاریخ نشر: Jul 04, 2015 رده : عمومی

به گفته نور احمد آمر امور مهاجرین ولایت لوگر خانواده های مذکوردرمربوطات پل علم مرکز آنولایت جا بجاشده وسروی آنها، غرض مساعدت از طرف WFPوUNHCR ،تحت نظر این اداره انجام شده است .