آمریت امورمهاجرین ولایت بامیان

 

افتتاح شهرک مهاجرین دشت قشقه در مرکز ولایت بامیان با حضور وزیر امور مهاجرین و مقامات آن ولایت

باافتتاح شهرک دشت قشقه ولایت بامیان درسال 1396، 599 نمره رهایشی برای عودت کننده ها در آن شهرک توزیع گردیده است. به تعقیب افتتاح شهرک دشت قشقه توسط وزیر امور مهاجرین و مسولین ولایت بامیان، 599 نمره زمین رهایشی از جانب کمیسون توزیع زمین، برای مستحقین توزیع گردید.

سیستم معلوماتی عودت کنندگان افغان در آن ولایت و سرک شهرک مهاجرین ولسوالی یکاولنگ که بمصرف 23,845,099 افغانی اعمار شده بود، توسط وزیر امور مهاجرین افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت. علاوه بر آن تحکیم کاری جویچه های شهرک یاد شده نیز به مصرف 3,245,097 افغانی اکمال شده است.  

به همکاری UNHCR و موسسه سولیدریتی  برای ۷۲ فامیل بیجا شده و عودت کننده آسیب پذیر مساعدت نقدی و برای 24 خانواده بیجا شده دیگر مواد غیر غذایی UNHCR توزیع شده است . نیز از جانب دفتر مذکور برای ۵۰ خانم عودت کننده مواد قالین بافی و برای ۷۰۰  فامیل عودت کننده و بیجاشده مساعدت زمستانی شامل ۲۰۰ دالر، ۴ تخته کمپل و البسه زمستانی مساعدت گردیده است.

پروژه سرک مهاجرین ولسوالی یکه و لنگ ولایت بامیان افتتاح گردید

 سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در سفرش به ولایت بامیان، سرک شهرک مهاجرین ولسوالی یکه و لنگ آن ولایت را افتتاح و به بهره برداری سپرد. وی روز دوشنبه 3 میزان، در محفل افتتاحیه سرک یاد شده در ولسوالی یکه و لنگ، با اشاره به تلاش های وزارت امور مهاجرین در فراهم سازی تسهیلات اجتماعی به برگشت کننده ها، مبنی بر مشکلات موجود در این شهرک بیان نمود که در زمینه اعمار مکتب، کلینیک صحی و مراکز آموزش حرفه تلاش می ورزد. ایشان همچنان اعمار مارکیت ها و ساحات تجارتی شهرک مذکور را به منظور اشتغال زایی ساکنین آن مهم عنوان کرده وعده سپرد که در سال آینده پروژه برق رسانی را نیز در آن شهرک تطبیق می نماید. به گفته وی این شهرک در 75 جریب زمین به عودت کنندگان توزیع شده و اکنون نزدیک به 300 خانواده درآن زندگی می نماید. باشندگان شهرک مهاجرین ولسوالی یکه و لنگ نبود مکتب، نبود مراکز درمانی و حرفه و نبود برق را از مشکلات شان عنوان کرده و از مقام وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان خواهان رسیدگی در بخش های یاد شده گردیدند. گفتنی است که پروژه اعمار سرک شهرک مهاجرین ولسوالی یکه و لنگ از بودجه دولت افغانستان به ارزش 23 میلیون افغانی در 5 کیلومتر، 800 متر دیوار استنادی و 4 پایه پولچک در داخل شهرک یاد شده اعمار و به بهره برداری سپرده شده است.

شهرک مهاجرین دشت قشقه در ولایت بامیان افتتاح شد

تاریخ نشر: Sep 25, 2017 رده : عمومی

توزیع نمرات رهایشی به 599 خانواده عودت کننده در ولایت بامیان توسط وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان آغاز گردیدسید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان که روز یکشنبه 2 میزان سال روان در محفل افتتاحیه شهرک مهاجرین دشت قشقه صحبت می نمود، به اعمار زیربنا های این شهرک تاکید کردوی با اشاره به تعداد 62 شهرک مهاجرین در سطح کشور گفت که همه ای تسهیلات اجتماعی و مورد نیاز زندگی شهری در شهرک مهاجرین دشت قشقه در نظر گرفته شده و این شهرک به گونه ای مدرن و پیشرفته خط اندازی گردیده استبه گفته ایشان کار شبکه آبرسانی و اعمار سرک شهرک یاد شده در آینده های نزدیک آغاز میگردد و وزارت امور مهاجرین در سال آینده مالی با توجه به بودجه مورد نظر، کار اعمار زیربنا ها از قبیل اعمار مکتب و کلینیک صحی آنرا نیز روی دست می گیردعالمی بلخی در مورد ادامه تحصیل عودت کنندگان دانش آموز گفت که این مهم در اولویت کاری وزارت قرار داشته و این وزارت در اثر مذاکرات اش با وزارت معارف و کشورهای همسایه توانسته است زمینه تحصیل اکثر عودت کنندگان و مهاجرین را در داخل و خارج کشور فراهم نموده استهمچنان محمد آصف مبلغ معاون والی بامیان نیز در سخنرانی اش به مشکلات و راه حل اسکان مجدد عودت کنندگان پرداخته افزود که اداره محلی بامیان در امر فراهم سازی تسهیلات اجتماعی به برگشت کننده ها تلاش و در این زمینه با وزارت امور مهاجرین همکاری می نماید.گفتنی است که شهرک مهاجرین دشت قشقه در ساحه 700 جریب زمین توسط وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان خط اندازی و آماده توزیع گردیده است.

فعالیت روز سه شنبه 9 سنبله ولایت بامیان

آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت بامیان خبر داده است که این اداره با همکاری اداره UNHCR روز گذشته برای 5 خانواده بیجا شده پول نقد مساعدت نموده است.

مسئولین آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت بامیان گفت که به صورت مجموعی در جریان این مساعدت از سوی اداره یاد شده برای این خانواده ها 1200 دالر امریکایی توزیع شده است.

گفتنی است که این خانواده ها در مرکز ولایت بامیان زندگی می نمایند. 

14 خانواده بیجا شده دیروز در بامیان مساعدت شد

14 فامیل بیجا شده روز شنبه 27 سنبله در شهر بامیان مرکز این ولایت از سوی اداره کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان و همکاری آمریت امور مهاجرین بامیان مساعدت شد.

مسئولین آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت بامیان در این مورد گفت که در این مساعدت برای هر خانواده از سوی اداره UNHCR یک باب خیمه، دو سیت آشپزخانه، سه تخته ترپال، 4 تخته کمپل، 5 بوجی گندم، 6 لیتر روغن، بالون گاز توزیع شده است.

به گفته منبع مواد مساعدت در حضور نمایندگان دوجانبه آمریت امور مهاجرین و کمیشنری عالی، ریاست زراعت، ریاست مبارزه با حوادث و اداره حلال احمر ولایت بامیان توزیع شده است.

گفتنی است که این خانواده ها از ولسوالی شیبر ولایت بامیان به شهر بامیان بیجا شده اند.
 

فعالیت روز سه شنبه 9 سنبله ولایت بامیان

- برای 5 خانواده بیجا شده  به کمک UNHCR پول نقد مساعدت  شد. 

فعالیت روز یکشنبه 7 سنبله ولایت بامیان 

آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت بامیان با همکاری موسسه UNHCR برای یک خانواده بیجا شده در این ولایت 250دالر مساعدت نموده است.

این خانواده در مرکز ولایت بامیان ساکن و در بخش نهایت آسیب پذیری(PSN) شامل است.

 همچنان این اداره با همکاری موسسه UNHCR یک فامیل بیجاشده ولایت سرپل را در مرکز ولایت بامیان سروی نموده است. 

دو خانواده در بامیان سروی شد

دو خانواده بیجا شده که در پروژه نهایت آسیب پذیری (PSN) شامل بودند روز شنبه هفته جاری در مرکز ولایت بامیان به کمک UNHCR سروی شد.

 یک خانواده بیجا شده دیگر ، سه شنبه هفته گذشته در مرکز ولایت بامیان از سوی اداره UNHCR مساعدت نقدی شده است.

منبع در این مورد گفته است که اداره یاد شده برای این خانواده 300 دالر امریکایی پول نقد توزیع نموده است. 

فعالیت روز یکشنبه 24 اسد ولایت بامیان

-         یک خانواده بیجا شده شامل بخش PSN از سوی موسسه UNHCR، 200 دالر کمک شد.

 

-          برای دو خانواده عودت کننده دیگر فورم عدم سرپناه توزیع شده است. 

8 خانواده در بامیان مساعدت شد

آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت بامیان روز یکشنبه هفته گذشته به همکاری موسسه UNHCR 8 خانواده بیجا شده را مساعدت نموده است.

مسئولین آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت بامیان گفته است که دراین مساعدت موسسه UNHCR برای هر خانواده یک باب خیمه و یک سیت ظروف آشپزخانه توزیع نموده است.

به گفته ای منبع این خانواده ها از ولایت بغلان در مرکز بامیان بیجا شده اند. 


گزارش مورخ 1395/04/10

سروی و ارزیابی سه فامیل که در اثر تهدید جنگ طالبان از قریه قره باغ، ولسوالی تاله برفک ولایت سمنگان به مرکز بامیان بیجاشده اند.

گزارش کاری روز شنبه ( 5 سرطان).

1-    مصاحبه  با نماینده ۵۳ فامیل بیجاشده گان ولایت ننگرهار و پکتیا که فعلآباشنده ناحیه ۲۱ و ارزان قیمت  میباشند  صورت گرفت .

2-    توزیع سند ملکیت زمین برای یک تن.

 

3-    برای یک نفر فورم عدم سرپناه توزیع گردید.

گزارش هفته وار آمريت امور مهاجرین و عودت کنندگان بامیان از تاریخ 1395/03/27 الی 1395/04/02

- اشتراک در جلسه حالت اضطرار .
- اشتراک در جلسه PDC .
- قیمت گذاری ابتدائی مارکیت های شهرک مهاجرین ولسوال یکه و لنگ و منظور آن توسط مسئول ولایت .
- توزیع هشت آفر داوطلبی برای متقاضیان در رابطه به پروژه های سرک سازی شهرک مهاجرین ولسوالی یکه و لنگ .
- نشست با موسفیدان مردم جر خشک و شرکت آبرساني برای حل مشکل آب برای فامیلهای که به همکاری این اداره برای شان توسط مؤسسه محترم اسلامیک ریلیف سرپناه داده شده است .

گزارش آمریت امورمهاجرین و عودت کنندگان بامیان مورخ 1395/04/03

- توزیع شش شرطنامه در رابطه به پروژه سرک سازی شهرک مهاجرین ولسوالی یکه و لنگ .
- نظارت از پروژه های مؤسسه UNHCR .
- چک و برسی حساب و آدرسهای اداره .

3 خانواده در بامیان مساعدت نقدی شد

در آخرین گزارشات آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت بامیان آمده است که روز سه شنبه هفته گذشته برای 3 خانواده بیجا شده پول نقد توزیع نموده است.

عزیز امین یار آمر امور مهاجرین  وعودت کنندگان ولایت بامیان گفته است که 6 خانواده بیجا شده روز گذشته سروی گردیدند و از میان آنها برای 3 خانواده از طریق برنامه PSN 500 دالر امریکایی پول نقد توزیع گردیده است.

منبع گفته است که آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان بامیان روز سه شنبه هفته جاری 3 خانواده دیگر را در مرکز بامیان سروی و ارزیابی نموده اند.

 

وی گفته است که از این میان که قراراست از سوی موسسات همکار برایشان مواد غذایی و البسه توزیع گردد، یک فامیل از بیجا شده های ولسوالی تاله برفک ولایت بغلان است.  

مساعدت برای 203 خانواده در بامیان

آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت بامیان با همکاری نهاد های کمک رسان بین المللی روز یکشنبه برای 203 خانواده آسیب پذیر مواد غذایی و لوازم خانه مساعدت نموده است.

آمر امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت بامیان گفت که برای هر کدام از این خانواده ها یک سیت لوازم فامیلی و یک سیت لوازم آشپزخانه از طرف موسسات IOM و Save the Children توزیع شده است.

وی افزودکه برای 170 خانواده دیگر در ولسوالی ورس این ولایت یک بوری آرد، نخود و لوبیا در نظر گرفته شده است.

اجراآت آمريت امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت بامیان مورخ 5ثور 1395

اخذ احکام برای دو متقاضی زمین

تدویر جلسه با ریاست مبارزه با حوادث، انکشاف دهات، شورای ولایتی و موسسات همکار جهت کمک رسانی به آسیب دیده ها و بیجا شده های داخلی ولسوالی پنجاب و ولسوالی ورس .

اجراآت آمریت امور مهاجرین بامیان مورخ 4 ثور 1395

 • اخذ احکام برای یک فامیل متقاضی زمین ودو نفر متعلم عودت کننده غرض ادامه تحصیل ،از کمیسیون موظف.
 • توزیع یک قطعه فورم عدم سرپناه ،برای یک فامیل عودت کننده .پمعرفی دو نفر عودت کننده غرض ادامه تحصیل به ریاست معارف آن ولایت.

حوادث طبیعی بیش از صد منزل رهایشی را در بامیان خساره مندوتخریب نمود

از اثر حوادث طبیعی به تاریخ 19 حمل سالروان در ولایت بامیان ، 27 منزل رهایشی تخریب و 157 منزل دیگر قسماً خساره مند شده است .

عزیز الله آمر امور مهاجرین ولایت بامیان گفت گه از اثر نشست زمین ، سیلاب و لغزش کوه در ساحات مختلف ولایات بامیان ، بخصوص ولسوالی پنجاب ، 27 منزل رهایشی تخریب و 157 منزل دیگر قسماً خساره مند شده است .

 وی علاوه نمود که برای 27 خانواده که منازل شان تخریب شده است از طرف دفتر IOM ، اداره مبارزه با حوادث طبیعی و جمعیت هلال احمر افغانی بسته های صحی ، وسایل آشپزخانه و خیمه مساعدت شده است .

گزارش آمریت امور مهاجرین بامیان ،مورخ 17 حمل 95

 1.  توزیع ( 2 ) قطعه فوریه عدم سرپناه برای عودت کنندگان .
 2.  توزیع ( 1 ) قطعه استعلام جهت مغایرت اسم در کارت عودت مطابق به تذکره تابعیت .
 3. صادر ( 8 ) قطعه مکتوب؛ و ( 7 ) قطعه مکتوب وارده گرفته شد .
 4. توظیف دو کارمند اداره جهت سروی عودت کنندگان و بیجاشده های داخلی .

چک و برسی حساب و آدرس های اداره .

طی دو هفته گذشته برای 162 فامیل در ولایت بامیان کمک نقدی صورت گرفته است. این فامیل ها که از بیجاشدگان ولسوالی یکه و لنگ هستند مبلغ 100 دالر امریکایی را از سوی اداره UNHCR  در یافت نموده است. برای 5 فامیل دیگر نیز دراین ولایت از سوی اداره  UNHCR و برنامه PSN  مبلغ 500 دالر داده شده است.

توزیع سه سند موقت نمره زمین برای عودت کنندگان در شهرک مهاجرین ولسوالی یکه و لنگ، از جمله خبر های رسیده از ولایت بامیان است.

همچنان برای 78 فامیل دیگر نیز دراین ولایت از سوی آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان با همکاری موسسات کمک رسان بین المللی مواد غذایی و برای هر فامیل 120 کیلو ذغال سنگ توزیع شده است.

مساعدت برای 90 فامیل عودت کننده وبیجاشده در ولایت بامیان.

برای 90 فامیل عودت کننده و بیجاشده در ولایت بامیان از طریق آمریت امور مهاجرین آن ولایت مساعدت صورت گرفت.

به گفته عزیزالله آمر امورمهاجرین ولایت بامیان برای خانواده های عودت کننده از پاکستان وایران وبیجاشده گان ولسوالی یکاولنگ که در مرکز این ولایت جابجا شده اند تحت نظر این اداره از طرف دفتر UNHCR مساعدت نقدی 100 دالر برای هر خانواده توزیع گردید.

اجراآت آمریت امورمهاجرین ولایت بامیان از تاریخ ۱ الی ۱۳ قوس

- نظارت از شهرک مهاجرین در ولسوالی یکاولنگ .

- اجراآت در قبال ۱۳ قطعه عرایض متقاضیان زمین.

- توزیع ۷ قطعه فورم عدم سرپنا برای عودت کننده گان.

- سروی ۷ فامیل نیاز مند ومساعدت برای آنها از طرف موسسه UNHCR.

اجراآت آمریت امورمهاجرین بامیان از تاریخ ۲۷ عقرب الی ۴ قوس

 • سفر به ولسوالی یکاولنگ ابلاغیه تخلیه برای فامیل های که طور خود سر درشهرک مهاجرین خانه اعمار نموده اند.
 • معرفی یک نفر عودت کننده جهت ادامه تحصیل به ریاست معارف.
 • توزیع ۵قطعه فورم عدم سرپناه برای ۵ فامیل عودت کننده .
 • معرفی ۳ فامیل غرض دریافت مساعدت به برنامه TSN.

    

  فعالیت آمریت امور مهاجرین ولایت بامیان از تاریخ 6 الی 15 عقرب 1394

 • سروی 3 فامیل و توزیع کمک از طریق برنامه PSN برای آنها.
 • توزیع یک قطعه فورم عدم سرپنا .
 • اشتراک در ورکشاپ محوی خشونت علیه زنان .

فعالیت کاری آمریت امورمهاجرین ولایت بامیان از تاریخ ۱ الی ۱۱ میزان ۱۳۹۴

 • توزیع ۵ فورم عدم سر پناه.
 • راجستر۵ خانواده عودت کننده.
 • معرفی دو نفرعودت کننده غرض ادامه آموزش بریاست معارف آن ولایت.
 • کمک برای ۶ فامیل از طریق برنامه PSN.
 • اشتراک در سروی مغاره نیشینان.

گزارش کاری آمریت امور مهاجرین وعودت کننده گان ولایت بامیان

 • سروی بیجا شده گان ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل به اشتراک نماینده گان هلال احمر و UNHCR.
 • اشتراک درجلسه مبارزه با فساد اداری در مقر ولایت.
 • معرفی ۱ یک نفر جهت ادامه تحصیل به ریاست محترم معارف.
 • توزیع ۱۰ قطعه فورم عدم سرپناه برای مهاجرین وعودت کننده گان.
 • توزیع ۴۹ تعارفه بانکی جهت اخذ پول قیمت زمین شهرک مهاجرین ولسوالی یکاولنگ.
 • شناسائی دو فامیل از طریق برنامه PSN ومعرفی شان جهت کمک به موسسه UNHCR.
 • تهیه وترتیب دیتابیس متعلمین عودت کننده که جهت ادامه تحصیل به ریاست معارف معرفی شده اند.
 • تهیه ترتیب وارسال گزارش هفته وار به مقام محترم وزارت امور مهاجرین.
 • ثبت اسناد ۹۸۳ نفر عودت کننده در دیتابیس .

گزارش فعالیت های آمریت امورمهاجرین وعودت کنندگان ولایت بامیان.

 • برگزاری کمیسیون توزیع زمین در اتباط به نمرات باقی مانده شهرک یکاولنگ.
 • معرفی 60 فامیل بی جا شده وعودت کنندگان برای اخذ گندم مساعدتی.
 • توزیع 12 قطعه فورم عدم سرپناه برای عودت کنندگان .
 • ثبت وراجستر 4 فامیل عودت کننده دربخش احصاییه.
 • ارزیابی دوفامیل در برنامه PSN.

فعالیت کاری آمریت امور مهاجرین ولایت بامیان از تاریخ ۱۳ جوزا الی ۱۰ سرطان ۱۳۹۴.

 • توزیع 17 قطعه فورم عدم سرپناه برای عودت کننده ها .
 • ثبت و راجستر 11 فامیل در بخش احصاییه و پلان .
 • معرفی 4 نفر غرض ادامه تحصیل به ریاست معارف آنولایت .
 • ارزیابی دو فامیل برای برنامه PSN یا افراد نهایت آسیب پذیر .

گزارش کار کرد آمریت امور مهاجرین ولایت بامیان از تاریخ ۳۰ ثور الی ۱۳۹۴/۳/۶ .

 • اشتراک در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۳/۵ در دفتر موسسه (ISLAMIC RELIF) جهت شناسای انتخاب ۲۱ نفر مستحق مغاره نشین جهت توزیع سرپناء .
 • معرفی یکنفر از کارمندان آن اداره در ورکشاب سه روزه محو خشونت علیه زن  د ر موسسه رود آف پیس .
 • اشتراک در جلسه هماهنگی مورخ ۱۳۹۴/۳/۲ موسسه UNHCR .
 • درج اسناد ۴۰۰ فامیل عودت کننده در دیتابیس .
 • معرفی۶ نفر از متعلمین ذکور و اناث  عودت کننده جهت ادامه تحصیل به ریاست معارف آنولایت .
 • توزیع 7 قطعه فورمه عدم سرپناه برای مهاجرین و عودت کننده گان آنولایت .
 • ثبت ۶فامیل عودت کننده در بخش احصاییه و پلان آن اداره .
 • ارزیابی دو فامیل در برنامه PSN .

اجرآت آمریت امو رمهاجرین ولایت بامیان از تاریخ ۲۳ الی ۳۰ ثور ۱۳۹۴

-هفت نفر متعلمین عودت کننده جهت ادامه تحصیل به ریاست معارف آنولایت و ده نفر بریاست کار امور اجتماعی جهت آموزش حرفه معرفی گردید.

- برای هفت فامیل فورم عدم سرپناه توزیع شد وبرای سه فامیل از طریق برنامه PSN مواد غیر غذائی مساعدت شد.

فعالیت کاری آمریت امورمهاجرین ولایت بامیان از تاریخ ۱۶ الی ۲۳ ثور ۱۳۹۴ .

 • اشتراک در جلسه کمیته مبارزه با حوادث .
 • تثبیت زمین دولتی شهرک مهاجرین یکه ولنگ از اراضی شخصی .
 • مساعدت نقدی 15000 افغانی از وجه کمیته مبارزه با حوادث ، برای 12 فامیل آسیب دیده از اثر سیلاب در ولسوالی کهمرد .
 • راجستر 6 فامیل عودت کننده داوطلب و اجباری از ایران و پاکستان .
 • معرفی دونفر عودت کننده غرض ادامه تحصیل به ریاست معارف ولایت بامیان .
 • توزیع دوقطعه فورم عدم سرپناه برای 2 خانواده عودت کننده و بی جاشده .
 • خط اندازی شهرک عودت کننده گان در ولسوالی یکه ولنگ .

فعالیت کاری آمریت امور مهاجرین ولایت بامیان از تاریخ ۲۵ حمل الی ۷ ثور ۱۳۹۴

 • راجستر و ثبت (۱۰) فامیل عودت کننده اجباری و غیر اجباری از کشور های ایران و پاکستان .
 • معرفی (۲۵) نفر از متعلمین ذکور و اناث عودت کننده ها به ریاست معارف جهت ادامه تحصیل .
 • نظارت و بازدید همراه با شورای ولایتی از شهرک مهاجرین و لسوالی یکه ولنک .
 • توزیع (۳۵) قطعه فورم عدم سرپناه برای عودت کننده گان و بی جاشده گان داخلی .
 • معرفی ۱ فامیل مستحق در مرکز بامیان (شدید آسیب پذیر) در برنامه PSN جهت اخذ کمک از کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین .
 • سروی مغاره نیشنان مرکز ولایت توسط موسسه اسلامیک رلیف و ثبت ۲۱ خانواده مستحق اعمار شلتراز جانب موسسه یاد شده .
 • توزیع ۱۲ باب خیمه برای شاگردان مکتب منطقه میانکاوک ولسوالی پنجاب به همکاری دفترکمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین .

آمریت های امورمهاجرین وعودت کننده گان ولایات بامیان ،میدان وردگ ،غوروبغلان برای 1596 فامیل عودت کننده وبی جاشده ،یکمقدارمواد وپول نقدرا مساعدت نموده اند .

      عزیزالله امین یارآمرامورمهاجرین وعودت کننده گان ولایت بامیان به خبرنگارریاست اطلاعات وارتباط عامه وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان گفت که باآغاززمستان برنامه توزیع مساعدت زمستانی راآغازنمودیم وبه کمک کمشنری عالی سازمان ملل متحد درامورپناهنده گان (UNHCR) ۲۰۳۴۰ دالرامریکائی رابرای 339 خانواده عودت کننده توزیع نمودیم .

     وی علاوه نمود که درسطح این ولایت 307 خانواده بی جاشده نیزموجود است ،اماتاکنون نهادهای کمک دهنده ،برای آنها پلان مساعدت راروی دست ندارند.

     طبق یک خبردیگر،527 فامیل بی جاشده درولایت میدان وردگ مساعدت زمستانی را دریافت نموده اند .

     به گفته محمدشفیق دقیق آمرامورمهاجرین وعودت کننده گان آنولایت ،برای خانواده های یادشده ،ذغال ،کمپل ،وسایل آشپزخانه ،سطل ،تکه وصابون کمک کمشنری عالی سازمان ملل متحد درامورپناهنده گان (UNHCR) ازطریق آن آمریت توزیع شده است .

   دقیق علاوه نمود که 3924 خانواده درآن ولایت بی جاشده اند وازآنجمله 800 خانواده آسیب پذیرتثبیت شده اند .

     برمبنائی یک خبردیگر،450 خانواده بی جاشده درولایت

غورازمساعدت کمک کمشنری عالی سازمان ملل متحد درامورپناهنده گان (UNHCR)درجریان زمستان سالروان مستفیدشده اند .

     به گفته عبدالروف غفوری امرامورمهاجرین آنولایت ،مساعدت مذکور60 دالرامریکائی برای هریک ازخانواده های یادشده بوده .

     غفوری افزود که درسطح این ولایت 1358 خانواده ازساحات ناامن بی جاشده اند .

     به اساس یک خبردیگربرای 339 فامیل عودت کننده درولایت بغلان نیزمساعدت پولی کمک کمشنری عالی سازمان ملل متحد درامورپناهنده گان (UNHCR)،(برای هرفامیل 60 دالرامریکائی )درجریان زمستان سالروان توزیع شده است.

     طبق معلومات محمد فهیم کاکړرئیس امورمهاجرین آنولایت ،307خانواده بی جاشده دربغلان موجود است ودرزمستان کنونی تااکنون مساعدت رادریافت نکرده اند .

     وی گفت که تلاش داردازموسسات همکاربرای خانواده های مذکورکمک های زمستانی راجذب وتوزیع نماید .